05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ZBIRNA CENTRA

Uporabnike naprošamo, da ob oddaji odpadkov na Zbirnem centru, izkažejo svojo identiteto z zadnjo položnico.


Zbirni center Ljubevč, Idrija

ZC Ljubevč je namenjen zbiranju, evidentiranju in začasnemu skladiščenju komunalnih odpadkov pred oddajo pooblaščenim prevzemnikom. V ZC Komunala odvaža odpadke iz gospodinjstev ter podobne odpadke, ki nastajajo v gospodarski dejavnosti oziroma pri ostalih pravnih osebah v občinah Idrija in Cerkno.

V ZC Ljubevč lahko občani tudi sami pripeljejo odpadke iz gospodinjstev in jih s pomočjo zaposlenih Komunale ustrezno odložijo na za to določena mesta. Pravilno pripravljene odpadke iz ZC Ljubevč prevzemajo pooblaščeni prevzemniki: za MKO, BIO in kosovne odpadke je od leta 2016 po sklenjeni pogodbi to JP VOKA Snaga d. o. o.

Uradne ure ZC Ljubevč:

  • pon, tor, čet, pet: 7. do 15. ure
  • sre: 7. do 17. ure (redni urnik)
  • sre: 7. do 16. ure (zimski čas)
  • sob: 8. do 12. ure

Zbirni center Cerkno

ZC Cerkno deluje na lokaciji čistilne naprave Cerkno od leta 2010. V ZC lahko občani pripeljejo in odložijo vse vrste odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih na območju občine Cerkno. Zbrane odpadke Komunala s samonakladalnim vozilom večkrat tedensko odvaža v ZC Ljubevč, kjer jih najprej evidentira, nato pa ustrezno pretovori, večino v 30 m3 abroll kontejnerje ali na ustrezne skladiščne površine, kjer počakajo na odvoz pooblaščenih prevzemnikov.

Uradne ure ZC Cerkno:

  • čet: 11. do 14. ure
  • sob: 7. do 10. ure

Kazalo strani
NULL