05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

POT VODE

Komunala Idrija s pitno vodo oskrbuje 23 naselij v Občini Idrija in tudi del naselja Medvedje Brdo, ki sicer sodi v Občino Logatec, kar je skupno več kot 9.000 uporabnikov.

Voda se iz podtalnice odvzema iz zajetij ali s črpanjem iz vrtin, do uporabnikov pa se dostavlja gravitacijsko ali s črpanjem. Skupna dolžina primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v Občini Idrija je 201 km. Ta del je javna gospodarska infrastruktura in je v upravljanju Komunale. Povprečna dolžina vodovodnega priključka je najmanjša v Idriji (13 m), najdaljša na sistemu Gore-Dole (66 m), povprečna v Občini Idrija pa 24 m. Vodovodni priključki niso del javnega vodovoda, zato so za njihovo vzdrževanje odgovorni lastniki sami. 

Ker na območju Občine Idrija prevladuje porozni kraški teren, se voda s površja zelo hitro izpira v tla, kar zmanjšuje njeno sposobnost samočiščenja. Če surova voda iz vodnega vira ni zdravstveno ustrezna, jo je treba pred distribuiranjem v omrežje ustrezno obdelati oziroma dezinficirati. Na ta način uničimo mikroorganizme, ki bi bili lahko škodljivi zdravju uporabnikov. V Občini Idrija vodo najpogosteje dezinficiramo s klorovimi preparati, ponekod tudi z ultravijoličnimi žarki in filtriranjem. Klor obenem preprečuje tudi možnost naknadne kontaminacije vode med transportom po cevovodu.

Komunala ima kot upravljavec vodooskrbnih sistemov v Občini Idrija vzpostavljen HACCP načrt, s katerim zagotavlja zdravstveno ustreznost pitne vode. Na vodovodnem omrežju (na pipah pri potrošnikih) z rednim izvajanjem mikrobioloških in kemijskih analiz preverja kakovost pitne vode in poročila o kakovosti pitne vode objavlja v medijih ter na spletni strani (tukaj).

Vodni vir, ki oskrbuje območje, kjer živite, pa lahko najdete s pomočjo zemljevida na dnu spletnega zavihka


Kazalo strani
NULL