05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

9

Kateri odpadki spadajo med BIO odpadke in kako z njimi ravnati? 

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki, kot so zelenjavni odpadki, olupki, ostanki sadja, kavna usedlina, kavni filtri, čajne vrečke, ostanki hrane, jajčne lupine in pokvarjeni prehrambeni izdelki, predstavljajo do 30 % vseh gospodinjskih odpadkov. Ker lahko obremenjujejo delovanje mikroorganizmov, ki na čistilni napravi skrbijo za predelavo odpadke vode, jih je prepovedano mešati z ostalimi odpadki ali odlagati v straniščno školjko. 

Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora lastne kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad do hišnega kompostiranja ali prepustitve izvajalcu javne službe hraniti ločeno, tako da se ne mešajo z drugimi odpadki in jih je možno hišno kompostirati ali predelati v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. Biološke odpadke zbirajte v rjavih zabojnikih, ki so nameščeni ob večstanovanjskih hišah v Idriji in Spodnji Idriji. Za lažje zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov doma smo konec leta 2016 vsem gospodinjstvom v občinah Idrija in Cerkno razdelili manjše rjave posode. Biorazgradljive kuhinjske odpadke lahko zbirate tudi v biorazgradljivih vrečkah, ki so na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. 

Vse, ki imate ob hišah vrtove, pa naprošamo, da biološke odpadke še naprej odlagate v kompostnike. Kateri odpadki sodijo med biološke odpadke, si preberite tukaj, kako poteka nadaljnje ravnanje z zbranimi kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstva in zelenim vrtnim odpadom tukaj, praktični nasveti za kompostiranje pa so vam na voljo tukaj.


Kazalo strani
NULL