05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

13

Sosed že več dni ponoči povzroča velik hrup. Poklicali smo že policijo, ki pa glede tega ni mogla ukrepati. Kaj lahko storimo? 

Komunala lahko kot upravljavec, v kolikor se etažni lastniki o tem strinjajo, lastniku in uporabniku sosednjega stanovanja pošlje opomin za kršenje temeljnih pravil sosedskega sožitja. V primeru, da opomina ne upošteva, se sprejme sklep za vložitev izključitvene tožbe zoper lastnika oziroma najemnika. Če je to potrebno, se skliče sestanek, kjer se natančno obrazloži nadaljnje postopke. Več pristojnosti pa Komunala kot upravnik pri reševanju takšnih težav nima. 

Kazalo strani
NULL