05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Uporabne povezave

Do uporabnih povezav po posameznih področjih dejavnosti Komunale Idrija dostopate preko spodnjih povezav: 

Področje Vodovod, odpadki in kanalizacija

 • Ravnanje z odpadki
 • Oskrba s pitno vodo
 • Odvajanje in čiščenje odpadnih vod
Področje Skupne komunalne službe

 • Vzdrževanje občinskih cest
 • Vzdrževanje javnih površin
 • Gradbene storitve
 • Pogrebna in pokopališka dejavnost
 • Sejemska dejavnost
Področje Energetika in upravljanje 

 • Upravljanje objektov
 • Upravljanje športnih in kulturnih objektov
 • Oglaševanje in plakatiranje
 • Energetika in servis
Splošno                                                                                                                                     
OPOZORILO: Za neuradno prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni pripomoček, organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.Kazalo strani
NULL