05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

9

Kdaj sem lahko opravičen plačila za storitve prevzema blata?

Skladno z 8. členom Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu se lahko blato iz greznic, nepretočnih greznic in MKČN z zmogljivostjo do 50 PE, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo, uporablja kot gnojilo v kmetijstvu.

Odlaganje blata iz MKČN in greznic na kmetijske ali ostale površine, ki ni v skladu s predpisi, in izpuščanje v javno kanalizacijo, je prepovedano. V kolikor imate ravnanje z blatom urejeno kot navedeno, izpolnite Vlogo za oprostitev plačila s priloženo izjavo o odlaganju grezničnih gošč na kmetijskem zemljišču, na podlagi katere vam bomo prenehali zaračunavati storitev prevzema blata.

Dokumentacijo nam lahko posredujete: 

  • po pošti na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija ali
  • skenirano po e-pošti info@komunalaidrija.si ali
  • osebno na sedežu podjetja Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija v času uradnih ur, ki so vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

Za več informacij smo vam na voljo na telefonu 05/ 37 27 200 oziroma e-naslovu info@komunalaidrija.si vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

Kazalo strani
NULL