05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

1

Kako postopati v primeru smrti osebe? 

Zavedamo se, da izguba najbližjih pomeni za svojce preživljanje težkih trenutkov, zato vam želimo v teh trenutkih stati ob strani z vso pieteto in spoštovanjem do pokojnika. Vsako dokončno slovo je težko in treba, da v bolečih trenutkih sami sprejemamo pomembne odločitve. Kot izvajalec pogrebne in pokopališke dejavnosti vam tako nudimo pomoč pri urejanju vseh zadev v zvezi z oskrbo pokojnikov, pripravo pogrebov in urejanjem dokumentacije.

Ker smrt neredko nastopi v trenutku, nenadoma in nepričakovano, so vam zaposleni Komunale Idrija na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti dosegljivi 24 ur na dan vse dni v tednu, in sicer na sedežu podjetja, Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, oziroma preko dežurnega telefona 051 440 505. Že ob sprejemu klica vam bodo podali navodila za nadaljnje aktivnosti, nato pa vas bodo spremljali in vam pomagali skozi celoten postopek oskrbe pokojnika, urejanja pogrebne svečanosti in pokopa.

V primeru, da nastopi smrt na domu, najprej kontaktirajte dežurnega zdravnika v lokalnem zdravstvenem domu, nato pa dežurno pogrebno službo Komunale. V primeru, da nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov, pa boste svojci prejeli obvestilo o smrti iz bolnišnice oziroma doma starejših občanov. Ob prejemu takega obvestila se obrnite na pogrebno službo Komunale, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Podrobnejša navodila za primer, ko nastopi smrt na domu, smo zapisali tukaj, za primer, ko nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov pa tukaj


Kazalo strani
NULL