05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

2

Ali moram smrt osebe prijaviti? 

V primeru smrti na domu oziroma izven zdravstvene ustanove ali drugega zavoda smrt prijavi pogrebna služba Komunale, in sicer na matičnemu uradu v kraju, kjer je oseba umrla. Potreben dokument za prijavo smrti je podpisano Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti.

Če družinski člani želijo, lahko smrt prijavijo tudi sami, vendar najkasneje v dveh dneh od nastopa smrti.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele ali drugi ustanovi, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla, oziroma Komunala.

Pristojna matična služba na podlagi prijave smrti izda Izpisek iz knjige umrlih.


Kazalo strani
NULL