05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

4

Kaj storiti, ko nastopi smrt v bolnišnici ali v domu starejših občanov? 

1.  O smrti boste svojci najprej obveščeni

Ko nastopi smrt v bolnišnici, domu starejših občanov ali drugi ustanovi, vas bo osebje ustanove o tem najprej obvestilo in vam sporočilo, kje se pokojnik nahaja.

2.  Kontaktirajte dežurno pogrebno službo Komunale na 051 440 505

Po prejemu obvestila o smrti pokličite dežurno pogrebno službo Komunale na telefon 051 440 505, ki bo poskrbela za spoštljiv odnos in dostojanstveno slovo od pokojnika. Komunala bo smrt prijavila na matičnemu uradu v kraju, kjer je oseba umrla, žalujoče svojce pa v težkih trenutkih razbremenila dodatnih skrbi in poti. Seveda si za lahko vzamete čas za slovo od umrlega in pogrebno službo pokličete, ko boste za to pripravljeni. Smrt lahko prijavite tudi sami, vendar najkasneje v dveh dneh od nastopa smrti. Pogrebna služba Komunale vam bo ob sprejemu klica podala navodila za nadaljnje aktivnosti, nato pa vas bo spremljala in vam pomagala skozi celoten postopek oskrbe pokojnika, urejanja pogrebne svečanosti in pokopa.

3.  Priprava pokojnika

Svojci morate v ustanovi, kjer se nahaja pokojnik, prevzeti vse njegove stvari. V kolikor je pokojnik umrl v domu starejših občanov, svojci prevzamete osebne stvari v upravi doma.

Med čakanjem na prevoz pokojnika lahko svojci pokojnika uredite (preoblečete), lahko pa to kasneje opravi pogrebna služba. V tem primeru pripravite obleko za pokojnega, ki jo bo prevzela pogrebna služba. Ta bo ob prihodu v ustanovo najprej opravila prevoz pokojnika do mesta, kjer bo ustrezno oskrbljen in pripravljen za pogreb.

Poleg obleke za pokojnega za pogrebno službo pripravite naslednje dokumente:

  • Podpisano zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti ter
  • osebni dokument pokojnega s fotografijo (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje).

4.  Urejanje pogrebne svečanosti

Ko bo pokojnik odpeljan v poslovilne prostore ali v primeru odrejene obdukcije na patološki oddelek, se bodo zaposleni Komunale z vami pričeli dogovarjati o pogrebni svečanosti in pokopu. Po zakonu mora od smrti do pokopa oziroma upepelitve preteči najmanj 36 ur. Upepelitev se opravi po potrditvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih mrliško pregledne službe.

Svojcem svetujemo, da se že pred naročilom pogreba dogovorite, kdo bo naročnik pogreba, o načinu pokopa umrlega – klasični, žarni ali raztros pepela, o pogrebni svečanosti ter o drugih pomembnih zadevah v zvezi s pogrebom. Svetujemo tudi, da se pred obiskom pisarne dogovorite za termin sprejema z dežurno pogrebno službo ali na telefon 05/ 37 27 225.

V sprejemni pisarni pogrebne službe na sedežu Komunale, Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, se nato lahko dogovorite o:

  • Kraju, dnevu in uri pogreba;
  • kraju pogrebne svečanosti;
  • vrsti pogreba – klasični, žarni ali raztros pepela;
  • poslovitvi od pokojnika;
  • dodelitvi grobnega prostora in sklenitvi najemne pogodbe za grobni prostor;
  • prevozu pokojnika v drug kraj v Sloveniji ali v tujino;
  • objavi osmrtnice in
  • vsem, kar bo ostalo nejasnega in ni zapisano v zgornjih alinejah.

Svojci, ki želijo cerkveni pogreb, se morajo o tem dogovoriti v župniji, kjer bo pogreb pokojnika. Pogreb z mašo je omogočen le na pokopališču v Idriji. 

Svojci, ki želijo v pogrebno svečanost vključiti še ostala društva (godba, gasilci, lovci …), zadeve urejajo sami, vendar so zaradi protokola pogrebne svečanosti naše podjetje dolžni o tem predhodno obvestiti (najkasneje na dan pogreba).

Za sodelovanje pevcev se svojci dogovorijo sami, naše podjetje pa lahko posreduje kontaktne številke. Trobento naroči naše podjetje preko pogodbenega izvajalca. Naročnik pogreba lahko izbira med številnimi skladbami na repertoarju izvajalca.

5.  Prijava smrti

V primeru smrti na domu oziroma izven zdravstvene ustanove ali drugega zavoda smrt prijavi pogrebna služba Komunale, in sicer na matičnemu uradu v kraju, kjer je oseba umrla. Potreben dokument za prijavo smrti je Podpisano zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti.

Če družinski člani želijo, lahko smrt prijavijo tudi sami, vendar najkasneje v dveh dneh od nastopa smrti.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele ali drugi ustanovi, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla, oziroma Komunala.

Pristojna matična služba na podlagi prijave smrti izda Izpisek iz knjige umrlih.


Kazalo strani
NULL