05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

7

Kje je dovoljeno raztresti pepel pokojnika? 

Svojci pokojnega se glede raztrosa na pokopališču lahko dogovorijo s pogrebno službo Komunale Idrija. Za raztros pepela so na voljo posebni prostori znotraj pokopališč; tak poseben prostor je urejen na pokopališču v Spodnji Idriji in v Cerknem. Za raztros pepela na drugih lokacijah izven pokopališča pa je treba pridobiti Odločbo o raztrosu pepela pokojnika, ki jo izda občina na podlagi vloge svojcev in soglasja lastnika zemljišča, kjer bo raztresen pepel. 

Raztros je možen na primernem in dostojnem mestu, čeprav zakon ne določa posebnih omejitev. Lahko se odobri na zasebnih površinah, kjer se priporoča travnata površina, na javnih mestih pa samo, kjer ni možnosti, da bi pepel pokojnika prišel v stik z ljudmi. Običajno se svojci odločajo za naravno okolje, gozdove, polja, reke in potoke, način raztrosa pa je neposreden. Možen je tudi raztros pepela iz letala, balona ali čolna.

Pogrebna svečanost je podobna kot na pokopališču. Stroški so nekoliko nižji, saj ni žarne školjke, najema groba, praviloma niti vencev in nagrobnika, čeprav ga svojci lahko postavijo ob soglasju lastnika zemljišča.

O postopku pridobivanja potrebnih soglasij in raztrosa izven pokopališča si preberite tukaj.


Kazalo strani
NULL