05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

10

Kdo prevzame urejanje postopkov, ko umrli nima svojcev? 

Skladno z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Idrijatem primeru pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.

K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.

Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop z žaro.

Kazalo strani
NULL