05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ARHIV CENIKA ODPADKOV DO SPREMEMB 1. 8. 2021

CENIK ZA LETO 2021

Ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Idrija

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:

Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve kg0,15640,01490,1713
Cena javne infrastrukturekg0,00500,00050,0055

Obdelava določenih vrst odpadkov:

Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve* kg0,11900,01130,1303
Cena javne infrastrukture*kg0,02750,00260,0301

Odlaganje komunalnih odpadkov:

Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve* kg0,11930,01130,1306
Cena javne infrastrukture*kg0,03370,00320,0369

Zbiranje bioloških odpadkov:

Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve* kg0,30290,02880,3317
Cena javne infrastrukture*kg0,03880,00370,0425


Cene veljajo od 1. 4. 2021 dalje.

Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki po dejanskih količinah

Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se od 2018 dalje izvaja po dejanskih količinah mesečno zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov. Podatki o obračunanih količinah so na računih razvidni v okvirju »Podatki za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki«. Zbrane količine odpadkov so tiste, ki jih Komunala mesečno zbere od uporabnikov storitev, in sicer pri zbiranju od vrat do vrat, na ekoloških otokih in v Zbirnem centru Ljubevč, obdelane količine pa so vse zbrane količine mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter bioloških odpadkov. Odložene količine (Snaga d. o. o.) od 1. 4. 2021 dalje predstavljajo 13,6 % obdelanih količin odpadkov. Nov sistem obračuna povzroča manjša nihanja v vrednosti mesečne položnice za komunalne storitve (glede na število dni oziroma število odvozov v posameznih mesecu, dodatne akcije zbiranja…), saj so normativi v celoti odvisni od zbranih in odloženih količin odpadkov v posameznem mesecu. 

Ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno

Zbiranje komunalnih odpadkov:

Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Zbiranje komunalnih odpadkovkg0,19980,01900,2188
Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkovkg0,00120,00010,0013

Obdelava komunalnih odpadkov:

Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Obdelavakg0,11900,01130,1303
Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkovkg0,02750,00260,0301

Odlaganje komunalnih odpadkov:

Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Odlaganjekg0,11930,01130,1306
Javna infrastruktura odlaganja komunalnih odpadkovkg0,03370,00320,0369

Biološki odpadki:

Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Zbiranje bioloških odpadkovkg0,25450,02420,2787
Javna infrastruktura zbiranja bioloških odpadkovkg0,01650,00160,0181
Obdelava bioloških odpadkov*kg0,06780,00640,0742
Javna infrastruktura obdelave bioloških odpadkovkg0,03880,00370,0425
Cene veljajo od 1. 4. 2021 dalje.* storitve izvaja v skladu s podeljeno koncesijo JP Voka Snaga d.o.o.

Normativi v kg/osebo/mesec se mesečno spreminjajo glede na skupno količino zbranih odpadkov v mesecu in število uporabnikov.

Normativi v aprilu 2021 v kg/osebo/mesec

gospodinjstva

pravne osebe

Zbiranje komunalnih odpadkov

20,43

1,31

Zbiranje BIO odpadkov v rjavi posodi

8,94

-

Zbiranje BIO odpadkov na eko otoku

4,65

-

Obdelava komunalnih odpadkov

9,63

0,62

Odlaganje komunalnih odpadkov (od 1.4.2021 dalje)

1,31

0,08


Prikazan je normativ za osebo za april 2021, ki je izračunan iz aprilske količine odpadkov 84.029 kg, ter 4.113 prebivalcev s prebivališčem v Občini Cerkno. 7.060 kg bioloških odpadkov se razdeli na tiste, ki nastanejo v gospodinjstvih z možnostjo kompostiranja in tiste, ki nastanejo v gospodinjstvih brez možnosti kompostiranja. Gospodinjstva z možnostjo kompostiranja štejejo 623 oseb, gospodinjstva brez možnosti kompostiranja pa 466 oseb. 

Ceno za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov (brez bio) oblikuje izvajalec storitev, podjetje VOKA Snaga d.o.o. Odloži se 13,6 % obdelanih odpadkov. Količina oddanih bioloških odpadkov je enaka količini zbranih bioloških odpadkov. 

Uporabniki nas morate sami pravočasno obvestiti o spremembah, ki vplivajo na pravilen obračun komunalnih storitev. Pri obračunih se upošteva stalno prijavljene osebe. Spremembo števila oseb v gospodinjstvu uredite z Obrazcem za spremembo števila oseb, ki nam ga lahko skupaj z ustreznim dokazilom (navedeno v obrazcu) posredujete: po pošti na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija; po e-pošti info@komunalaidrija.si ali osebno na sedežu podjetja Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija v času uradnih ur, ki so vsak delovni dan med 8. in 15. uro. 

Strošek odvoza odpadnih nagrobnih svečod mesta nastanka do zbirnega centra po potrditvi elaborata in predlagane cene na pristojnem občinskem organu prevzame prevzemnik odpadnih nagrobnih sveč. Velja od 1.1.2021 dalje.

StoritevEMCena v € brez DDV
Odvoz odpadnih nagrobnih svečtona430,9270


Cenik namenskih posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja

StoritevEMCena v € brez DDV22 % DDV Cena v € z DDV
Kantica za odpadno olje 2,2 litrakos4,470,985,45
Kantica za odpadno olje 5,5 litrakos5,561,226,79


Cenik prevzema silažne folije (od 1.9.2020 dalje)

StoritevEMCena v € brez DDV9,5 % DDVCena v €  z DDV
Prevzem silažne folije
(št. odpadka 02 01 04)
tona90,008,5598,55

Cenik odpadkov iz čiščenja cest (od 1.4.2021 dalje)

StoritevEMCena v € brez DDV9,5 % DDVCena v €  z DDV
Odpadki iz čiščenja cest
(št. odpadka 20 03 03)
tona204,0019,38223,38

Kazalo strani
NULL