05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ZBIRANJE ODPADKOV

ZBIRAMO IN ODVAŽAMO ODPADKE
Komunala zagotavlja zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov iz vseh večstanovanjskih stavb in posameznih eko otokov v urbanih okoljih v Idriji, Spodnji Idriji, Godoviču in Črnem Vrhu v občini Idrija in v Cerknem v občini Cerkno. 

PAPIR, KARTON, STEKLO, PLASTIKA, KOVINA, PLOČEVINA, OLJE, TEKSTIL, LES,...
Zagotavljamo ločeno zbiranje odpadnega papirja in odpadne papirne in kartonske embalaže, odpadne steklene embalaže ter odpadne plastične, kovinske in sestavljene embalaže z zbiralnic ločenih frakcij in z zbiranjem v namenskih rumenih vrečah na določenih področjih. 
V zbirnih centrih stalno prevzemamo odpadno jedilno olje, tekstil, les in leseno embalažo, odpadno pločevino, električno in elektronsko opremo, avtomobilske gume, kosovne in nevarne odpadke ...).
Komunala ni dolžna prevzemati nekomunalnih odpadkov iz pridobitnih proizvodnih dejavnosti.

KUHINJSKI ODPADKI
Pri večstanovanjskih objektih v Idriji in Spodnji Idriji in na obstoječih eko otokih je postavljenih 179 zabojnikov za ločeno zbiranje kuhinjskih odpadkov. Ločeno zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov je tako omogočeno vsem stanovalcem v večstanovanjskih stavbah, za ostale uporabnike pa je obvezno hišno kompostiranje. V primeru, da nimate lastnega vrta ali ne želite sami kompostirati, lahko ločujete na eko otokih v urbanih okoljih, kjer so postavljeni rjavi zabojniki za biorazgradljive kuhinjske odpadke.

NEVARNI IN KOSOVNI ODPADKI
Vsako leto organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov (kadarkoli čez leto jih lahko sami dostavite v zbirna centra Ljubevč in Cerkno v času njunega obratovanja), glede kosovnih odpadkov pa smo uvedli zbiranje z naročanjem. Vsako gospodinjstvo, ki ima poravnane vse komunalne storitve, je tako enkrat letno upravičeno do brezplačnega prevzema kosovnih odpadkov na prijavnico >>

ODPADNE NAGROBNE SVEČE
Na pokopališčih v občinah Idrija in Cerkno je omogočeno ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč.

SPREMLJAMO IN NADZORUJEMO
Za odlagališči v zapiranju Raskovec in Ljubevč zagotavljamo nadzor okoljskih parametrov, ki obsegajo meteorološke podatke, kvaliteto izcedne in podzemne vode ter emisije plinov v zrak.

KJE OBVEŠČAMO
O dogodkih, akcijah in novostih vas obveščamo preko lokalne radijske postaje Radio Odmev, naše spletne strani in v lokalnem časopisu ABC bilten.

V ŠOLI, VRTCU IN GIMNAZIJI
Radi se pridružujemo in sooblikujemo tehnične in naravoslovne dni, ki jih imajo v programih osnovne šole in vrtci v naši občini. Prav tako v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Idrija pripravljamo vsakoletni eko-dan.

Kazalo strani
NULL