05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK

Podrobne informacije o obračunu komunalnih storitev so na voljo tukaj, o postopku oddaje reklamacije pa si preberite tukaj. Za sporočanje stanja vodomera in sprememb, ki vplivajo na obračun, sledite navodilom na povezavi.

Ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Idrija

Zbiranje komunalnih* odpadkov:


Cena v eur (brez DDV)9,5 % DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve (kg)0,15690,01490,1718
Cena javne infrastrukture (kg)0,0067
0,00060,0073

*cena v eur/kg je enaka tudi za zbiranje odpadne embalaže, papirja in stekla.

Obdelava določenih vrst odpadkov:

Cena v eur (brez DDV)9,5 % DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve (kg)0,11900,01130,1303
Cena javne infrastrukture (kg)0,02750,00260,0301

Odlaganje komunalnih odpadkov:


Cena v eur (brez DDV)9,5 % DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve (kg)0,11930,01130,1306
Cena javne infrastrukture (kg)0,03370,00320,0369

Zbiranje bioloških odpadkov:


Cena v eur (brez DDV)9,5 % DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve (kg)0,26750,02540,2929
Cena javne infrastrukture (kg)0,04140,00390,0453

Cene veljajo od 1. 1. 2022 dalje.

*Storitve obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, ter obdelave bioloških odpadkov izvaja v skladu s podeljeno koncesijo JP Voka Snaga d.o.o. 

Cene za te storitve veljajo od 1. 4. 2021.


V primeru obračuna storitev ravnanja z odpadki glede na volumen zabojnikov, so v preračunu uporabljeni naslednji prerazporeditveni faktorji v Občini Idrija za mesec december 2021:
EMBALAŽA0,1296 kg/l
PAPIR 0,0392 kg/l
STEKLO0,0661 kg/l
MEŠANI KOM. ODPADKI zbiranje0,2753 kg/l
MEŠANI KOM. ODPADKI obdelava0,1300 kg/l
 BIO zbiranje 0,1047kg/l 

Ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno

Zbiranje komunalnih* odpadkov:


Cena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Zbiranje komunalnih odpadkov (kg)0,21140,02010,2315
Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkov (kg)0,00210,00020,0023

*cena v eur/kg je enaka tudi za zbiranje odpadne embalaže, papirja in stekla.

Obdelava komunalnih odpadkov:


Cena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Obdelava (kg)0,1190,01130,1303
Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkov (kg)0,02750,00260,0301

Odlaganje komunalnih odpadkov:

Cena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Odlaganje (kg)0,11930,01130,1306
Javna infrastruktura odlaganja komunalnih odpadkov (kg)0,03370,00320,0369

Biološki odpadki:

Cena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Zbiranje in obdelava bioloških odpadkov (kg)0,36850,03500,4035

Javna infrastruktura zbiranje in obdelava bioloških odpadkov (kg)

0,04120,00390,0451
Cene veljajo od 1. 1. 2022 dalje.

*Storitve obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, ter obdelave bioloških odpadkov izvaja v skladu s podeljeno koncesijo JP Voka Snaga d.o.o. 

Cene za te storitve veljajo od 1. 4. 2021.

V primeru obračuna storitev ravnanja z odpadki glede na volumen zabojnikov, so v preračunu uporabljeni naslednji prerazporeditveni faktorji v Občini Cerkno za mesec december 2021:

EMBALAŽA0,1330 kg/l
PAPIR 0,0301 kg/l
STEKLO0,0827 kg/l
MEŠANI KOM. ODPADKI zbiranje0,2921 kg/l
MEŠANI KOM. ODPADKI obdelava0,1391 kg/l
 BIO zbiranje 0,1503 kg/l

Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki po dejanskih količinah 

Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se od 2018 dalje izvaja po dejanskih količinah mesečno zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov. Podatki o obračunanih količinah so na računih razvidni v okvirju »Podatki za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki«. Zbrane količine odpadkov so tiste, ki jih Komunala mesečno zbere od uporabnikov storitev, in sicer pri zbiranju od vrat do vrat, na ekoloških otokih in v Zbirnem centru Ljubevč, obdelane količine pa so vse zbrane količine mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter bioloških odpadkov. Odložene količine (JP Voka Snaga d. o. o.) od 1. 4. 2021 dalje predstavljajo 13,6 % obdelanih količin odpadkov. Nov sistem obračuna povzroča manjša nihanja v vrednosti mesečne položnice za komunalne storitve (glede na število dni oziroma število odvozov v posameznih mesecu, dodatne akcije zbiranja…), saj so normativi v celoti odvisni od zbranih in odloženih količin odpadkov v posameznem mesecu.

junij 2021Občina CerknoObčina Idrija
MKO (kg)77.425165.482
Število uporabnikov4.12210.949
BIO (kg)4.06018.856
Število uporabnikov EKO otok6282.998
Število uporabnikov rjav zabojnik, blok4593.475

Cenik ravnanja z ostalimi odpadki

StoritevEMCena v € brez DDV9,5 % DDVCena v € z DDV
Veljavnost
Odvoz odpadnih nagrobnih svečtona435,4941,37 476,86
Prevzem silažne folije (št. odpadka 02 01 04)tona90,008,55 98,55od 1. 9. 2020 dalje
Odpadki iz čiščenja cest (št. odpadka 20 03 03)tona204,0019,38 223,38od 1. 4. 2021 dalje


Cenik namenskih posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja

StoritevEMCena v € brez DDV22 % DDVCena v € z DDV
Kantica za odpadno olje 2,2 litrakos4,470,985,45
Kantica za odpadno olje 5,5 litrakos5,561,226,79


Cenik najema zabojnikov

Velikost zabojnika             EM              Cena v € brez DDV
22 % DDV
Cena v € z DDV
Zabojnik 120 L
mesec0,770,170,94
Zabojnik  240 L
mesec1,160,251,41
Zabojnik  360 L
mesec1,820,402,22
Zabojnik  770 L
mesec5,831,287,12
Zabojnik  1100 L
mesec6,351,407,75
Cene veljajo od 1. 1. 2022 dalje.
Kazalo strani
NULL