05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK

Podrobne informacije o obračunu komunalnih storitev so na voljo tukaj, o postopku oddaje reklamacije pa si preberite tukaj. Za sporočanje stanja vodomera in sprememb, ki vplivajo na obračun, sledite navodilom na povezavi.

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI IDRIJA

Zbiranje komunalnih* odpadkov: 


Cena v eur (brez DDV)9,5 % DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve (kg)0,15690,01490,1718
Cena javne infrastrukture (kg)0,0067
0,00060,0073

*cena v eur/kg je enaka tudi za zbiranje odpadne embalaže, papirja in stekla.

Obdelava določenih vrst odpadkov:

Cena v eur (brez DDV)9,5 % DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve (kg)0,15380,01460,1684
Cena javne infrastrukture (kg)0,02450,00230,0268

Odlaganje komunalnih odpadkov:


Cena v eur (brez DDV)9,5 % DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve (kg)0,11450,01090,1254
Cena javne infrastrukture (kg)0,04070,00390,0446

Zbiranje bioloških odpadkov:


Cena v eur (brez DDV)9,5 % DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve (kg)0,30100,02860,3296
Cena javne infrastrukture (kg)0,07680,00730,0841

Cene veljajo od 1. 1. 2022 dalje.

*Storitve obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, ter obdelave bioloških odpadkov izvaja v skladu s podeljeno koncesijo JP Voka Snaga d.o.o. 

Cene za te storitve veljajo od 1. 3. 2022.

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI CERKNO 

Zbiranje komunalnih* odpadkov: 


Cena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Zbiranje komunalnih odpadkov (kg)0,21140,02010,2315
Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkov (kg)0,00210,00020,0023

*cena v eur/kg je enaka tudi za zbiranje odpadne embalaže, papirja in stekla.

Obdelava komunalnih odpadkov:


Cena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Obdelava (kg)0,15380,01460,1684
Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkov (kg)0,02450,00230,0268

Odlaganje komunalnih odpadkov:

Cena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Odlaganje (kg)0,11450,01090,1254
Javna infrastruktura odlaganja komunalnih odpadkov (kg)0,04070,00390,0446

Zbiranje bioloških odpadkov:

Cena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Zbiranje in obdelava bioloških odpadkov (kg)0,40200,03820,4402

Javna infrastruktura zbiranje in obdelava bioloških odpadkov (kg)

0,07660,00730,0839
Cene veljajo od 1. 1. 2022 dalje.

*Storitve obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, ter obdelave bioloških odpadkov izvaja v skladu s podeljeno koncesijo JP Voka Snaga d.o.o. 

Cene za te storitve veljajo od 1. 3. 2022.

Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki po dejanskih količinah in glede na volumen zabojnika

Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se od 2018 dalje izvaja po dejanskih količinah mesečno zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov. Podatki o obračunanih količinah so na računih razvidni v okvirju »Podatki za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki«. Zbrane količine odpadkov so tiste, ki jih Komunala mesečno zbere od uporabnikov storitev, in sicer pri zbiranju od vrat do vrat, na ekoloških otokih in v Zbirnem centru Ljubevč, obdelane količine pa so vse zbrane količine mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter bioloških odpadkov. Odložene količine (JP Voka Snaga d. o. o.) od 1. 4. 2021 dalje predstavljajo 13,6 % obdelanih količin odpadkov. Nov sistem obračuna povzroča manjša nihanja v vrednosti mesečne položnice za komunalne storitve (glede na število dni oziroma število odvozov v posameznih mesecu, dodatne akcije zbiranja…), saj so normativi v celoti odvisni od zbranih in odloženih količin odpadkov v posameznem mesecu.

Normativi so prikazani v sledečih dokumentih:

Normativi Idrija. 

Normativi Cerkno. 

Metodologija za izračun normativov. 

V pripetih dokumentih so prikazani tudi prerazporeditveni faktorji, ki se uporabijo v primeru obračuna storitev ravnanja z odpadki glede na volumen zabojnikov.


CENIK RAVNANJA Z OSTALIMI ODPADKI

StoritevEMCena v € brez DDV 9,5 % DDVCena v € z DDV
Veljavnost
Prevzem silažne folije (št. odpadka 02 01 04)
tona90,008,5598,55od 1.9.2020 dalje
Odpadki iz čiščenja cest (št. odpadka 20 03 03)
tona204,0019,38223,38od 1.4.2021 dalje
Odvoz odpadnih nagrobnih sveč
tona435,4941,37476,86od 1.1.2022 dalje

CENIK NAMENSKIH POSOD ZA ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA

StoritevEMCena v € brez DDV22 % DDVCena v € z DDV
Kantica za odpadno olje 2,2 litrakos4,470,985,45
Kantica za odpadno olje 5,5 litrakos5,561,226,79

CENIK NAJEMA ZABOJNIKOV 

Velikost zabojnika             EM              Cena v € brez DDV
22 % DDV
Cena v € z DDV
Zabojnik 120 L
mesec0,770,170,94
Zabojnik  240 L
mesec1,160,251,41
Zabojnik  360 L
mesec1,820,402,22
Zabojnik  770 L
mesec5,831,287,12
Zabojnik  1100 L
mesec6,351,407,75


CENIK IZVLEKA ZABOJNIKA

StoritevEMCena v € brez DDV22 % DDVCena v € z DDV
Zabojnik 80, 120 in 240 litrov (do 50 metrov)kos30,663,66
Zabojnik 770 in 1100 litrov (do 50 metrov)kos61,327,32


CENIK PREVZEMA ZELENEGA ODREZA IN LESA

Naziv storitveEMCena v € brez DDV 9,5 % DDV
Cena v € z DDV
Zeleni vrtni odreztona108,0010,26118,26
Odpadni lestona34,83,30638,106


CENIK PREVZEMA ODPADKOV S CEST

Naziv storitve
EMCena v € brez DDV9,5 % DDV
Cena v € z DDV
Odpadki čiščenja cest tona204,0019,38223,38


CENIK PREVZEMA GRADBENIH ODPADKOV

Naziv storitve
EMCena v € brez DDV
9,5 % DDV
Cena v € z DDV
Prevzem mešanice betona, opeke, ploščic in keramike (17 01 07) veljaven od 2.6.2022tona28,8002,73631,536
Zemljina in kamenje (17 05 04) veljaven od 1.4.2021tona3,6000,3423,942
Bitumenska mešanica (17 03 02) veljaven od 1.4.2021tona7,2000,6847,884

Cene veljajo od 1. 1. 2022 dalje.


CENIK PREVZEMA SALONITNE KRITINE

Vrsta odpadkaEnota mereCena brez DDV9,5% DDVCena z DDV
Gradbeni material, ki vsebuje azbest (št. odpadka 17 06 05)Kg0,34110,03240,3735

Cene veljajo od 14. 4. 2022 dalje.

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Idrija si lahko preberete s klikom na sledeči povezavi.

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno si lahko preberete s klikom na sledeči povezavi

Elaborat o oblikovanju cene storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč si lahko preberete tukaj.


Kazalo strani
NULL