05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ARHIV CENIKA RAVNANJA Z ODPADNIMI VODAMI 2021

Podrobne informacije o obračunu komunalnih storitev so na voljo tukaj, o postopku oddaje reklamacije pa si preberite tukaj. Za sporočanje stanja vodomera in sprememb, ki vplivajo na obračun, sledite navodilom na povezavi

CENIK ZA LETO 2021

Cena storitev ravnanja z odpadnimi vodami

Storitev EM Cena/EM v € brez DDV Cena/EM v € z vključenim 9,5 % DDV 
Odvajanje odpadnih vodam30,22750,2491
Čiščenje odpadnih vodam30,74060,8110
Storitve, povezane z greznicami in MČN m30,54160,5931


Omrežnina - Odvajanje odpadne vode (v € /mesec glede na DN)
Velikost priključkaBREZ DDVZ DDV
DN ≤ 204,75815,2101
20 < DN < 4014,274415,6304
40 ≤ DN < 5047,581552,1012
50 ≤ DN < 6571,372287,2490
65 ≤ DN < 80142,7444156,3036
80 ≤ DN < 100237,9073260,5060
100 ≤ DN < 150475,8147521,0220
150 ≤ DN951,62931.042,0239

Omrežnina - Čiščenje odpadne vode (v € /mesec glede na DN)

Velikost priključkaBREZ DDVZ DDV
DN ≤ 204,08064,4683
20 < DN < 4012,241713,4048
40 ≤ DN < 5040,805844,6827
50 ≤ DN < 6561,208667,0241
65 ≤ DN < 80122,4173134,0481
80 ≤ DN < 100204,0288223,4135
100 ≤ DN < 150408,0575446,8271
150 ≤ DN816,1150893,6541

*Omrežnino za čistilno napravo plačujejo tudi uporabniki storitev, povezanih z greznicami in MČN.

Cene veljajo od 1. 1. 2021 dalje.

Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih vod

Merjena poraba vode (vodomer) -
obstoječe pretočne greznice; kanalizacija, ki se ne konča s ČN (učinek čiščenja 0 %)
m30,5283 eur
Merjena poraba vode (vodomer) -
kanalizacija, ki se konča s ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem (učinek čiščenja 90 %)
m30,0528 eur
Nemerjena poraba vode (brez vodomera) -  
obstoječe pretočne greznice; kanalizacija, ki se ne konča s ČN (učinek čiščenja 0 %)
oseba2,2010 eur
Nemerjena poraba vode (brez vodomera) -
kanalizacija, ki se konča s ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem (učinek čiščenja 90 %)
oseba0,2201 eur
StoritevEM Cena/EM v eur brez DDVCena/EM v eur z DDV
Izredno praznjenje greznice m342,9046,97

Cena velja od 1.8.2020 dalje.


Kazalo strani
NULL