05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK

Če na vašem računu ugotovite nepravilnost, ga lahko v osmih dneh po njegovem prejemu reklamirate. O postopku oddaje reklamacije si preberite tukaj

Cenik 24-urne dežurne pogrebne službe: 

Občina Idrija Občina Idrija


StoritevEM   Cena/EM v € brez DDVStopnja DDVCena/EM v € z DDV
Izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službekos248,669,5%272,28

* Cenik velja od 1.1.2022. 

Občina Cerkno 

StoritevEM   Cena/EM v € brez DDVStopnja DDVCena/EM v € z DDV
Izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službekos278,199,5 %304,62

* Cenik velja od 1.1.2022. 


Cenik pokopaliških pristojbin:

Pokopališče Idrija 

Pokopališke pristojbine za letni najem grobaEMCena/EM v € brez DDVStopnja DDVCena/EM z DDV
Enojni grob – vrstni grobleto24,3922%29,76
Dvojni grob – družinski grobleto48,7722%59,50
Žarni grob – žarno grobiščeleto18,2822%22,30
Otroški grobleto12,1922%14,87

Najem grobnega prostora                             EMCena/EM v € brez DDVStopnja DDVCena/EM z DDV
Najem novega grobakos221,2622%269,94

* Cenik velja od 4.4.2012

Pokopališče Spodnja Idrija 

Pokopališke pristojbine za letni najem grobaEMCena/EM v € brez DDVStopnja DDVCena/EM v € z DDV
Enojni grob – vrstni grobleto25,3322%30,90
Dvojni grob – družinski grobleto50,6722%61,82
Žarni grob – žarno grobiščeleto19,8322%24,19

Najem grobnega prostoraEMCena/EM v € brez DDVStopnja DDVCena/EM v € z DDV
Najem novega grobakos221,2622%269,94
Enojni žarni grob z napisno ploščo z lučko (brez napisa)kos257,522%314,15
Dvojni žarni grob z napisno ploščo z lučko (brez napisa)kos331,6722%404,64
Enkratni najem prostora za raztros pepela* primer26,449,5%28,95
Nakup napisne plošče na skupnem nagrobniku (brez napisa)kos90,0522%109,86

* Cenik velja od 4.4.2012

* V primeru, da se svojci ne odločijo za najem prostora za napisno plošči na skupnem nagrobniku raztrosa. 

Pokopališče Godovič

Pokopališče pristojbine in uporaba mrliške vežiceEMCena/EM v € brez DDVStopnja DDVCena/EM v € z DDV
Uporaba mrliške vežice **primer389,5%41,61
Najemnina enojni grob - vrstni grob leto1722%20,74
Najemnina dvojni grob - družinski grob leto3022%36,60
Najemnina otroški grob leto1022%12,20

* Cenik velja od 1.6.2019                                                                                                                                                                             

* Uporaba mrliške vežice vključuje uporabo ozvočenja pri vežici, vozička za vence, mrliškega vozička, izposojo mrliških prtov ter traku in rokavic za pogrebce. 

Cenik osnovnih pogrebov (Občina Idrija in Cerkno):

StoritevEMCena/EM v € brez DDV Stopnja DDV Cena/EM v € z DDV
Osnovni pogreb za žaro   kos 443,59 9,5 % 485,74
Osnovni pogreb s krsto kos1.076,69 9,5 % 1.178,98
Osnovni pogreb z raztrosomkos 574,00 9,5 % 628,53
* Cenik velja od 1.4.2022. 


Cenik pogrebnih storitev in storitev pokopališke dejavnosti je dostopen v pripetem dokumentu.

Elaborat o oblikovanju cen 24-urne dežurne (pogrebne) službe v Občini Idrija si lahko preberete s klikom na sledeči povezavi.

Elaborat o oblikovanju cen 24-urne dežurne (pogrebne) službe v Občini Cerkno si lahko preberete s klikom na sledeči povezavi.


Kazalo strani
NULL