05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

STATISTIKA

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
Na območju občine Idrija je urejenih 123 eko otokov, od tega 54 v Idriji, 20 v Spodnji Idriji, 12 v Godoviču in 17 v širši okolici Črnega Vrha. Prebivalci Čekovnika, Idrijskih Krnic, Masor in Vojskega ter KS Ledine ločeno zbirajo odpadke v namenskih vrečkah.

KUHINJSKI ODPADKI
Pri večstanovanjskih objektih v Idriji in Spodnji Idriji in na obstoječih eko otokih je postavljenih 179 zabojnikov za ločeno zbiranje kuhinjskih odpadkov. Ločeno zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov je tako omogočeno vsem stanovalcem v večstanovanjskih stavbah, za ostale uporabnike pa je obvezno hišno kompostiranje. V primeru, da slednji nimajo lastnega vrta ali ne želijo sami kompostirati, lahko ločujejo na »EKO otokih«, kjer so postavljeni dodatni rjavi zabojniki za biorazgradljive kuhinjske odpadke.

Kazalo strani
NULL