05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

petek, 23. september 2016

Manj = več

Komunalna podjetja se že kar nekaj časa zavedamo, da je poleg naših vsakodnevnih obveznosti, ena izmed ključnih nalog tudi spodbujanje trajnostnega gospodarstva, odgovorne potrošnje in ohranjanje naravnih virov, zato so se v Zbornici komunalnega gospodarstva odločili, da v okviru naših skupnih prizadevanj pripravijo priročnik Manj = Več.

Priročnik je nastal v okviru pobude Skupaj za boljšo družbo in povzema teme in vsebine, ki jih je Zbornica komunalnega gospodarstva skupaj s svojimi člani pripravljala v sklopu omenjene iniciative vse do danes. Glavni namen priročnika je še dodatna pomoč komunalnim podjetjem pri osveščanju uporabnikov storitev in spodbujanju odgovornejšega vedenja do okolja in družbe.


Kazalo strani