05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

torek, 29. november 2016

Merilniki ogljikovega monoksida v gospodinjstvih

Ministrstvo za infrastrukturo je že v sredini meseca decembra leta 2013 objavilo Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS 100/2013), ki med drugim navaja, da se lahko v bivalni prostor vgradi tudi kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru, če je poleg izpolnjevanja zahtev neoporečne vgradnje kurilne naprave nameščena tudi naprava za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih (v nadaljnjem besedilu senzor CO).

Ogljikov monoksid (CO) je zelo strupen plin, neviden, brez vonja in okusa. Nastaja pri nepopolnem gorenju trdnih (les, premog, briketi, sekanci), tekočih (kurilno olje, bencin, nafta,alkohol) in plinastih goriv (propan butan, metan). V prostor se sprošča zaradi nepravilne namestitve, vgradnje, delovanja ali vzdrževanja peči.  Do nepopolnega gorenja prihaja, kadar ima gorivo za gorenje premalo zraka. Ko pride do uhajanja CO pri izgorevanju, se zaradi višje temperature od zraka v prostoru najprej dviguje proti stropu. Ker se pri tem meša z zrakom se ohlaja in se prične počasi spuščati proti tlom. Zaradi pravočasnega  opozorila na nevarno prisotnost CO je priporočeno, da se detektorji namestijo na strop v vseh bivalnih prostorih, kjer se nahaja katerikoli kurilna naprava, ki za svoje delovanje potrebuje zrak iz prostora.

Komunala d.o.o. gospodinjstvom ponuja senzorje CO, proizvajalca EiElectronics, ki jih v Sloveniji distribuira podjetje Detektor sistemi iz Ljubljane. Vsi senzorji CO proizvajalca EiElectronics imajo naslednje certifikate: SIST EN 50291:2002, BS EN 50291-2:2010, BS EN 50291-2:2010, BS OHSAS 18001:2007, BS EN 14604:2005, KM552831, BS 4556-2:2003, KM83678.  Življenjska doba omenjenih senzorjev CO je 11 let od datuma proizvodnje oziroma 10 let od aktivacije detektorja.
Več informaciji lahko dobite na naslednji objavi.

Kazalo strani