05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

petek, 14. april 2017

Izvajamo tudi dimnikarske storitve

Novembra 2016 je pričel veljati nov Zakon o dimnikarskih storitvah – ZDimS (Ur. l. RS, št. 68/16), ki ureja način izvajanja dimnikarskih storitev, naloge dimnikarske družbe in dimnikarja, obveznosti uporabnika dimnikarskih storitev ter druge zadeve, povezane z dimnikarskimi storitvami. Bistvena novost novega Zakona je, da morajo uporabniki sami izbrati dimnikarsko družbo, in sicer do 30. junija tekočega leta za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta za obdobje najmanj 12 mesecev.

Za izvajalca dimnikarskih storitev na vaših kurilnih napravah lahko izberete tudi JP Komunala Idrija d.o.o. Podjetje ima namreč veljavno licenco za opravljanje dimnikarske dejavnosti, št. 354-5/2017, in je vpisana v evidenco dimnikarskih družb, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za okolje.

50% popust na vse dimnikarske storitve v kurilni sezoni 2017/2018

pridobite tako, da izpolnite obrazec , in nam ga do vključno 30.6.2017 posredujete:

  • po navadni pošti na naslov Komunala d.o.o., Carl Jakoba ul. 4, 5280 Idrija (s pripisom: »dimnikar«),
  • osebno na naslov Komunale Idrija d.o.o.,  
  • po e-pošti: jerca.prezelj@komunalaidrija.si (zadeva: »dimnikar«).

50% popust na vse dimnikarske storitve v kurilni sezoni 2017/2018

ponujamo vsem strankam, ki bodo za izvajalca dimnikarskih storitev izbrale Komunalo d.o.o. in izpolnjen obrazec posredovale na sedež podjetja do 30.6.2017.

O prihodu dimnikarja Vas bomo obvestili z dopisom po navadni pošti vsaj 7 dni pred izvedbo storitve. V kolikor Vam predlagani termin ne bo ustrezal, nas lahko pokličete za spremembo le-tega. Storitve opravljamo tudi v popoldanskemu času in ob sobotah do 12 ure.

S podpisom izjave boste kot uporabnik izpolnili svojo obveznost iz Zakona. Komunala d.o.o. je s podpisom izjave pooblaščena in ima pravico za izvedbo predpisanih dimnikarskih storitev (pregled, čiščenje, meritve emisij in odstranjevanje katranskih oblog) na vseh malih kurilnih napravah v stavbi oziroma delu stavbe v skladu z Zakonom in vsemi podzakonskimi akti, ki regulirajo izvajanje dimnikarskih storitev.

To pooblastilo je veljavno najmanj do 30. junija 2018 oziroma za nedoločen čas, če uporabnik ne izbere drugega izvajalca dimnikarskih storitev. Pisni dogovor se lahko odpove kadarkoli tekom kurilne sezone, vendar najkasneje do 30. junija (ob koncu kurilne sezone). Odpoved stopi v veljavo s 1. julijem, ko se prične nova kurilna sezona.

Število posameznih obveznih dimnikarskih storitev v kurilni sezoni glede na vrsto male kurilne naprave:

Dimnikarska storitev
Mala kurilna naprava                                        
Letni pregledČiščenjeMeritve emisij dimnih plinov
Plinasto gorivo1x1x1x
Tekoče gorivo1x1x1x
Trdno gorivo (klasično kurjenje)1x4x
 Biomasa1x2x 

Na spodnjih povezavah so na voljo ceniki dimnikarskih storitev:

  1. Cenik dimnikarskih storitev - individualne hiše
  2. Cenik dimnikarskih storitev za večstanovanjske in ostale objekte

Več informacij in naročilo dimnikarskih storitev na telefon 05/37 27 222


Kazalo strani