05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

sobota, 24. februar 2018

Zaščita vodovodnega priključka pred mrazom

Zaradi nizkih temperatur zraka se pogosteje dogaja, da voda v vodovodnih ceveh zamrzne. Čez dan se ozračje že precej ogreje, iz vodovodnih cevi, ki jih je poškodovalo raztezanje ledu, pa začne puščati voda. 
Uporabnikom priporočamo, da v tem času pozorneje spremljate stanje vodomera in porabo pitne vode, vse morebitne okvare na priključku ali vodomeru pa javite upravljavcu javnega vodovoda, Komunali Idrija.
Zamrzovanje vode v ceveh lahko preprečite tako, da temperaturo v prostorih z vodovodno napeljavo vzdržujete nad 4 °C, na izlivih pri pipah pa zagotovite reden majhen pretok vode.

Kako zaščitimo vodomer in instalacijo pred zmrzaljo?

  • z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim pokrovom;
    z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali;
    preprečimo kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog instalacij;
    ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalaciji.

Kazalo strani