05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

sreda, 28. november 2018

Čistejša pridobitev, ki jo lahko koristi vsak občan

14. novembra 2018 sta družba Petrol d. d. in Občina Idrija odprli distribucijski sistem zemeljskega plina (ZP), ki bo v dolžini 70 km s plinom oskrboval okoli 1200 odjemalcev na območju Godoviča, Idrije in Spodnje Idrije. 

Priklop uporabnikov na distribucijsko omrežje bo potekal v več fazah. V delu Idrije je bil pred plinifikacijo z ZP zgrajen distribucijski sistem utekočinjenega naftnega plina (UNP), na katerega je bilo priključenih več kot 100 odjemalcev, med njimi velike Občinske kotlovnice (npr. Modra dvorana) in industrija. V mesecu oktobru 2018 je Komunala Idrija iz obstoječega omrežja izpraznila UNP ter izvedla vsa dela na inštalacijah uporabnikov, ki so potrebna zaradi zamenjave energenta, zaplinjanje omrežja in priklop vseh obstoječih uporabnikov na ZP. 

V letu 2019 se bo nadaljevala izgradnja povezave do Spodnje Idrije, vključno z izgradnjo manjkajočih tras primarnega omrežja v Idriji in Spodnji Idriji. Sočasno pa se v območju že izgrajenega plinovodnega omrežja obeta izvedba hišnih priključkov tako novih odjemalcev kot tistih, ki se trenutno ogrevajo iz plinohramov UNP in se bodo odločili za priklop na ZP. 

Komunala Idrija kot upravljavec nekaterih kotlovnic in pripadajočih daljinskih toplovodnih sistemov ogrevanja nudi pomoč Petrolu pri izvajanju dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja ZP ter oskrbe z UNP in energetskimi plini iz omrežja. Pri projektu izgradnje distribucijskega plinovoda Godovič-Idrija, dograditve distribucijskega plinovoda Idrija mesto in povezave s Spodnjo Idrijo Komunala sodeluje kot izvajalec strojnih del, za namen informiranja občanov o izvedbi plinifikacije in postopku priključevanja pa je vzpostavila tudi informacijsko pisarno. 

Z vprašanji o plinifikaciji, možnostih, ki jih nudi plin kot novi energent v občini ter priključitvah uporabnikov na distribucijski sistem je na voljo po e-pošti: gregor.kodela@komunalaidrija.si ali na telefonu 041 437 030. 

Kazalo strani