05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ponedeljek, 07. januar 2019

24-urna dežurna služba v pomoč žalujočim

Vsako dokončno slovo je težko in treba, da v bolečih trenutkih sami sprejemamo pomembne odločitve. Komunala Idrija kot izvajalec pogrebne in pokopališke dejavnosti nudi pomoč žalujočim pri urejanju vseh zadev v zvezi z oskrbo pokojnikov, pripravo pogrebov in urejanjem dokumentacije. Delavci pogrebne službe so dosegljivi na sedežu podjetja oziroma preko telefona 051 440 505 vse dni, ne glede na uro. 

S stalno dosegljivostjo ter znanjem in izkušnjami, pridobljenimi skozi dolgoletno navzočnost v idrijski in cerkljanski občini, Komunala Idrija zagotavlja dostojanstveno oskrbo pokojnikov, žalujočim svojcem pa pomoč pri postopkih ter razbremenitev dodatnih skrbi in poti. Z izgradnjo in opremo prostora za oskrbo pokojnikov ter izpolnjevanjem ostalih tehničnih in kadrovskih pogojev je lani od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela tudi dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti, od 1. januarja 2019 naprej pa v skladu z novimi predpisi izvaja 24-urno dežurno službo. Ta je opredeljena kot gospodarska javna služba, za katero je treba po predpisani metodologiji oblikovati ceno in jo dati v potrditev občinskemu svetu.

Z izjemo predpisane cene uvedba 24-urne dežurne službe po novih predpisih ne vnaša bistvenih sprememb v odnos med svojci in Komunalo kot izvajalcem pogrebnih storitev. Novost pa je, da bodo drugi izvajalci pogrebnih storitev morali pokojnike iz idrijske občine prevzemati od Komunale Idrija, in sicer v prostoru, določenem za oskrbo pokojnikov. Enako velja za Komunalo v primeru, da bo želela prevzeti v oskrbo pokojnika v občinah, kjer ni pooblaščeni izvajalec 24-urne dežurne službe. 24-urna dežurna služba bo sprva na voljo v Idriji, ureja pa se tudi širitev področja delovanja v Občino Cerkno. 

Kazalo strani