05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

četrtek, 07. februar 2019

Utiramo pot zemeljskemu plinu

Novembra lani sta družba Petrol d. d. in Občina Idrija odprli distribucijski sistem zemeljskega plina, ki bo v dolžini 70 km s plinom oskrboval okoli 1200 odjemalcev na območju Godoviča, Idrije in Spodnje Idrije. Komunala Idrija nudi pomoč Petrolu pri izvajanju dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja ZP ter oskrbe z UNP in energetskimi plini iz omrežja. Pri projektu izgradnje distribucijskega plinovoda sodeluje kot izvajalec strojnih del.

V letu 2019 je na področju plinifikacije Idrija mesto predvidena izgradnja naslednjih odsekov

  • Kosovelova ulica (od Antonijevega rova do stanovanjskega bloka Kosovelova 10): 2. faza;
  • spodnji del Kajuhove ulice;
  • Ulica H. Freyerja.

Z izgradnjo teh delov se bodo na ZP lahko priključili uporabniki v JZ delu Idrije (ulice: Kajuhova, Beblerjeva, Mrakova, V. Mohoriča ...), ki imajo plinovod zgrajen že od leta 2014, vendar še niso povezani na glavni plinovod Idrija mesto. Povezava na glavni plinovod se bo zgradila tudi v Ulici Zmage. Na teh odsekih se bo možno na plinovod priključiti pred novo kurilno sezono 2019/20. V večinskem predelu Idrije, kjer je plinovod že zgrajen, pa se je možno nanj priključiti od oktobra 2018. 

Lani se je zgradil tudi odsek med čistilno napravo in "Šintarijo" ter od Marofa preko Spodnje Idrije do Rotomatike. Manjkajoči del od "Šintarije" do Marofa se bo zgradil predvidoma maja in junija 2019. Za letos je predvidena še izgradnja plinovoda v Spodnji Idriji, in sicer do osnovne šole in do Kendovega dvorca.

Vprašanja o plinifikaciji, možnostih, ki jih nudi plin kot novi energent v občini ter priključitvah uporabnikov na distribucijski sistem lahko naslovite po e-pošti: gregor.kodela@komunalaidrija.si ali po telefonu 041 437 030. 

Kazalo strani