05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

petek, 15. marec 2019

Ko odpadek odvržemo, se njegova pot šele začne

Občinski svetniki iz Cerknega in Idrije ter idrijski župan so v začetku marca spoznavali pot, ki jih odpadki iz idrijskih in cerkljanskih gospodinjstev prepotujejo do ljubljanskega Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana). Večjemu delu odpadkov Snaga Ljubljana tam vdahne novo življenje. 

Idrijska komunala, ki skrbi za zbiranje, ločevanje in odvoz odpadkov iz obeh občin, je udeležencem najprej predstavila delovanje Zbirnega centra Cerkno: tam lahko občanke in občani Cerknega odložijo vse vrste gospodinjskih odpadkov. Zbrane odpadke Komunala večkrat tedensko odvaža v Zbirni center Ljubevč, kjer jih najprej evidentira, nato pa ustrezno pretovori v kontejnerje ali na ustrezne skladiščne površine. V ZC Ljubevč Komunala odvaža tudi odpadke iz idrijskih gospodinjstev ter podobne odpadke, ki nastajajo v gospodarski dejavnosti oziroma pri ostalih pravnih osebah v obeh občinah. V ZC Ljubevč lahko občani sami pripeljete odpadke in jih s pomočjo zaposlenih Komunale ustrezno odložite na za to določena mesta. 

Odvozi iz ZC Cerkno v ZC Ljubevč v letu 2018:

421.310 KG ODPADKOV

496 ODVOZOV

34.224 PREVOŽENIH KILOMETROV

Mešane komunalne odpadke, biološke in kosovne odpadke iz ZC Ljubevč ljubljanska Snaga odpelje v RCERO Ljubljana, embalažo prevzamejo pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ostale odpadke (nevarne, kovine ...) pa registrirani prevzemniki na odpoklic. Plačljive odpadke (kovine, čisti papir) Komunala odda najugodnejšemu ponudniku.

 

V RCERO Ljubljana se odpadki predelajo v gorivo, kompost in surovine, namenjene recikliranju. Manj kot 5 % odpadkov po predelavi konča na odlagališču Barje. Posebnost centra so trije različno obarvani objekti: biološki odpadki potujejo po rumenih, oranžnih in rdečih delih tovarne, mešani komunalni odpadki pa po zelenih in modrih.


 

Tovornjaki biološke odpadke najprej pripeljejo v halo v velikosti manjšega nogometnega igrišča. Tam se odpadki najprej presejejo: manjši delci potujejo v bioreaktor, kjer ob prisotnosti bakterij poteka razgradnja oziroma gnitje organskih snovi, večji pa gredo pred tem še v mletje, dodatno sejanje in izločitev morebitnih trdnih delcev in kovin. Produkt gnitja sta kompost najvišje kakovosti in bioplin, ki ga zbirajo v velikem rumenem balonu in uporabljajo za proizvodnjo elektrike in toplote.


Mešane odpadke žerjavisti z računalniško vodeno roko preusmerjajo na tekoče trakove za mehansko obdelavo. Drobilnik odpadke grobo zmelje, nato pa potujejo v sito, ki loči različne velikosti odpadkov. Iz sita različne frakcije potujejo po transportnih trakovih, nad katerimi so separatorji, ki izločajo odpadke na podlagi njihovih lastnosti: plastika, papir, aluminij in druge kovine. Vse izločene snovi gredo v tovarne za recikliranje. Česar ni možno reciklirati, predelajo v gorivo, ki ima podobno kalorično vrednost kot rjavi premog.


Kazalo strani