05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

četrtek, 21. marec 2019

Zapora Kosovelove ulice in spremenjen prometni režim čez Mestni trg in Prelovčevo ulico

Že pred časom napovedana zapora dela Kosovelove ulice v Idriji za namen prevezave in gradnje plinovoda je pred vrati. V sklopu predvidenih del gradnje plinovoda na Kosovelovi ulici, katerih investitor je podjetje Petrol d. d., bo k delom pristopila tudi Občina Idrija, ki bo med drugim izvedla menjavo vodovoda, preverila stanje kanalizacijskega omrežja, vgradila optično cev in na novo uredila meteorno odvajanje voda z javnih površin. Po končanju del se bo ulica preplastila z novim asfaltom.

Predvidena popolna zapora bo trajala med ponedeljkom, 1. aprila 2019, in soboto, 25. maja 2019, in sicer v dveh fazah. Dela se bodo na zahtevo Občine Idrija izvajala s podaljšanim delovnim časom do 19. ure, potekala pa bodo tudi ob sobotah. Ob nedeljah in državnih praznikih bo delovišče zaprto.

Prva faza zapore

Prva faza del bo vključevala popolno zaporo odseka med Antonijevim rovom in odcepom za Vojsko »pri Kovačici«. V tem času bo ves promet iz smeri Vojskega, Čekovnika, Grape in Vojskarske potekal po dvosmernem obvozu mimo Kovačice, preko križišča pod gradom po Prelovčevi ulici mimo občinske stavbe po ulici Mestnega trga, kjer se priključi na Lapajnetovo oz. Rožno ulico. Začetek prve faze se bo pričel z deli pri Antonijevem rovu, da se v nekaj dneh omogoči dostop na Ahacijev trg. Za namen začasnega dvosmernega obvoza bo ukinjena modra cona parkirišč pred čipkarsko šolo. Ob spremenjeni prometni ureditvi mimo občinske stavbe bo še posebej poskrbljeno za varnost pešcev. Hitrost vožnje bo v območju obvoza omejena na 30 km/h, vozni del in površine za pešce pa bodo delno ločene z ograjami. Prva faza bo predvidoma zaključena do 4. maja.

Druga faza zapore

Po zaključku prve faze del se bo promet iz smeri Vojskega sprostil in usmeril desno po Kosovelovi ulici. Popolna zapora pa bo vzpostavljena med Kosovelovo 27 (»Kovačica«) do križišča pod gradom – do mostu preko Nikove. Prebivalci območja Za gradom in Žabje vasi bodo do svojih domov dostopali enako dvosmerno po Prelovčevi ulici mimo občinske stavbe do Lapajnetove ulice.

Ker se predvsem ob prometnih konicah pričakuje zgoščen promet, voznike prosimo, da vozite strpno in upoštevate spremenjeno prometno signalizacijo. 

Kazalo strani