05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

sreda, 10. april 2019

Sprememba cen storitev Snage za obdelavo in odlaganje odpadkov

Komunala Idrija uporabnike njenih storitev obvešča, da so se s 1. 3. 2019 spremenile cene storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih v svojem Regijskem centru za ravnanje z odpadki ‒ RCERO Ljubljana za Občino Idrija in Občino Cerkno izvaja Snaga Javno podjetje d. o. o. iz Ljubljane v skladu z veljavno koncesijsko pogodbo za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov. Snaga d. o. o. je namreč zaradi visokih stroškov obdelave in odlaganja odpadkov s tem datumom zvišala cene svojih storitev, ki jih v njenem imenu zaračunava Komunala Idrija. Mesečni izdatki za storitev obdelave in odlaganja odpadkov se bodo tako povečali od 0,22 € do 0,26 € na osebo, odvisno od načina zbiranja bioloških odpadkov. Novi ceniki storitev so objavljeni tukaj.


Kazalo strani