05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ponedeljek, 10. junij 2019

Promet po Kosovelovi zopet po običajnem režimu

Delavci Komunale Idrija zaključujejo asfaltacijo Kosovelove ulice med križiščem z ulico Carla Jakoba pred Antonijevim rovom in odcepom za Vojsko »pri Kovačici«, kjer bodo s preplastitvijo asfalta danes zagotovili nadaljnjo uporabnost cestišča. Med odcepom za Vojsko in križiščem s Prelovčevo ulico pod gradom bodo dela nadaljevali jeseni, ko bodo z rezkanjem asfalta izravnali deformacije in ga pripravili za preplastitev. Kljub temu bo od 11. junija dalje promet po Kosovelovi ulici in skozi center Idrije potekal po običajnem enosmernem režimu. V naslednjih tednih se bodo dela nadaljevala na začetku Kajuhove ulice, kjer bo veljala popolna zapora, nato pa v Ulici Henrika Freyerja, kjer bo veljala delna zapora. Predvidoma se bodo dela na teh odsekih zaključila s koncem julija 2019. Kazalo strani