05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

petek, 13. september 2019

Ukinja se dimnikarska dejavnost na Komunali

Ob vse večjem povpraševanju po dimnikarskih storitvah in potrebi po kadrovskih okrepitvi je Komunala s prvim februarjem 2019 prevzela podjetje Raufnk d.o.o, ki so mu skrb za čiščenje kurilnih naprav dotlej zaupali občani Tolmina, Kobarida in Cerknega. Zaradi neugodnih razmer na trgu dimnikarstva, kjer si po novem Zakonu o dimnikarskih storitvah (2016) uporabniki lahko sami izberejo svojega dimnikarja, pa je vodstvo Komunale ocenilo, da lahko združena dejavnost raste in se razvija le, če stopi na samostojno pot v obliki specializiranega dimnikarskega podjetja, ki bo na voljo strankam na območju prej omenjenih občin. 

Svet ustanoviteljev Komunale Idrija je na svoji 12. seji tako sprejel dva sklepa, in sicer, da »soglaša s prenosom dimnikarskih storitev iz Komunale Idrija na Raufnk d.o.o. in posledično ukinitvijo izvajanja dimnikarske dejavnosti na Komunali Idrija« in da »soglaša s predlaganimi usmeritvami vodstva Komunale d.o.o. glede nadaljnjega izvajanja dimnikarske dejavnosti na način, da se prične s postopkom odprodaje podjetja Raufnk d.o.o.«. Komunala je 15. julija tako objavila Javno zbiranje ponudb za prodajo podjetja Raufnk na svoji spletni strani. Do roka je prispela ena ponudba, in sicer s strani podjetja Dimnikarstvo Žir d.o.o., ki ga vodi Uroš Verač. 

Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža bo s podjetjem sklenjena po potrditvi sklepa na skupščini Komunale, ki bo predvidoma konec meseca avgusta 2019. Ker Komunala Idrija ne razpolaga več z aktivnim kadrom za upravljanje dimni- karske dejavnosti znotraj svojega podjetja, bo še pred prenosom lastninskih pravic s kupcem sklenila dogovor o predaji upravljavskih pravic Raufnka.

Vodstvo Komunale verjame, da lahko pod novim lastnikom, ki bo prevzel obstoječe kadre, evidenco naročnikov in izvedenih storitev v obdobju upravljanja, popis kurilnih in dimovodnih naprav, izdelan kataster kurilnih in dimovodnih naprav večstanovanjskih objektov v občinah Tolmin, Kobarid, Cerkno in delni v Idriji, urejena dimnikarska družba dolgoročno uspešno posluje na območju omenjenih občin ter še naprej uspešno konkurira na trgu in postane vodilno na področju dimnikarstva v severnoprimorski regiji.

Za naročilo dimnikarskih storitev na vaših kurilnih napravah se do nadaljnjega lahko obrnete na podjetje Raufnk d.o.o., ki ima veljavno licenco za opravljanje dimnikarske dejavnosti, št. 351-382/2018, in je vpisano v evidenco dimnikarskih družb, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor RS na svoji spletni strani (tukaj). 

Zaposleni v podjetju Raufnk d.o.o. so vam na voljo preko e-naslova dimnikarstvo@amis.net ali telefona 05/388 37 72. Po naročilu vas bodo v najkrajšem možnem času kontaktirali in z vami uskladili nadaljnje korake.

Kazalo strani