05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

torek, 27. avgust 2019

Spiranje vodovodnega omrežja pred pričetkom šolskega leta

Zaradi zmanjšane aktivnosti šol in vrtcev v poletnih mesecih je treba pred pričetkom šolskega leta izvesti spiranje vodovodne mreže v šolskih stavbah. Z zagotavljanjem pretočnosti in redne izmenjave vode v vodovodnih ceveh ohranjamo vodo zdravstveno ustrezno in tako varno za pitje na vseh internih vodovodnih pipah, brez omejitev.

Pred pričetkom šolskega leta priporočamo:

  • Pustite, da voda na vseh pipah teče vsaj dve minuti oziroma toliko časa, da se temperatura vode ustali, njen curek pa je enakomeren in debeline svinčnika; 
  • Očistite mrežice in druge nastavke na pipah in to ponavljajte na vsakih 14 dni oziroma po potrebi;
  • Poskrbite, da se vodovodno omrežje povsod zaključi z iztokom in da ni slepih rokavov. Kjer to ni mogoče, je treba vsak teden pred prvo uporabo pitne vode iz omrežja spirati omrežje, dokler se temperatura vode ne ustali; 

Dodatna navodila in priporočila najdete predvsem v spodnjih dokumentih: 

  • Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja (tukaj);
  • Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje (tukaj)

ter na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (tukaj).


Kazalo strani