05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

torek, 08. oktober 2019

Sporočilo za javnost: javni razpis za direktorja Komunale bo ponovljen

Na včerajšnjem zasedanju je Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. glasoval o imenovanju direktorja Komunale za naslednji mandat, ki se začne s 1. januarjem 2020. Ker nobeden od prijavljenih treh kandidatov ni dobil potrebne večine glasov za imenovanje, bo Javni razpis za direktorja Komunale ponovljen. 

---

Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. je zasedal v ponedeljek, 7. 10. 2019, in po glasovanju o imenovanju direktorja za naslednji mandat, ki se začne 1. 1. 2020, sprejel naslednjo odločitev: Po ugotovitvi rezultatov glasovanja o imenovanju prijavljenih kandidatov za direktorja se ugotovi, da noben kandidat ni dobil potrebne večine glasov za imenovanje, zato je Nadzorni svet sprejel naslednja sklepa: 

1. Javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o., številka 010/NS/2019, ki je bil dne 9. 8. 2019 objavljen v Uradnem listu RS št. 50/2019 in na spletni strani Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o., je neuspešno zaključen.

2. Javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. se ponovi. 


Predsednica NS

Danica Kržišnik

Kazalo strani