05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ponedeljek, 04. november 2019

PODALJŠANJE VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITEV, POVEZANIH Z GREZNICAMI IN MKČN NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH

Vse uporabnike, ki so konec leta 2016 uveljavljali oprostitev plačila in izvajanja storitev, povezanih z greznicami in MKČN, obveščamo, da so prve oprostitve potekle s 1. 11. 2019.

Uporabniki, ki bi želeli oprostitev uveljavljati tudi v naslednjem triletnem obdobju 2020-2022, morajo najkasneje do 2. 12. 2019 ponovno oddati Vlogo za oprostitev na naslov Komunala d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija ali po e-mailu mojca.gantar@komunalaidrija.si.

V vlogi je treba navesti datume in količine odstranjenega blata iz greznice ali MKČN v gnojno jamo v obdobju veljavne oprostitve ter ji priložiti aktualna dokazila o:

  • obdelovalnih površinah (Kopija zbirne vloge za koriščenje kmetijskih subvencij, izpis iz registra kmetijskih gospodarstev) ter
  • številu glav živine (kopija zbirne vloge za koriščenje kmetijskih subvencij, izpis iz registra živali).

Uporabniki bodo o odobritvi vloge obveščeni pisno.

Več o predpisanih pogojih uporabe blata iz greznic in MKČN kot gnojilo v kmetijstvu tukaj.

Za dodatna pojasnila smo na voljo na 05/37 27 200 in info@komunalaidrija.si.


Kazalo strani