05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

torek, 05. november 2019

Količinski poračun v Cerknem: kako je sestavljena cena?

Pri oblikovanju cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki obstajata dva kriterija, ki vplivata na višino končnega zneska, ki ga mesečno plača uporabnik. To so a) stroški, ki nastanejo pri izvajanju storitve (= cena), ter b) stroški opravljenih storitev (= količina zbranih odpadkov v kg).

Cena storitev se zaenkrat ne bo spremenila, spremenile pa se bodo količine (normativ oz. »podatki za obračun storitev ravnanja z odpadki«, ki so navedeni na dnu računa), saj bo Komunala od oktobrskega obračuna dalje (računi v novembru 2019) odpadke obračunavala po dejansko zbranih količinah v Občini Cerkno. To pomeni, da se bo količina preteklega meseca razdelila na osebe, obračunalo pa se bo dejanske količine odpadkov. Posledično to sicer pomeni, da se bodo obračunane količine odpadkov na položnicah za občane med meseci spreminjale (količina in znesek nista vsak mesec enaka), vendar pa se bomo s tem izognili količinskemu poračunu ob koncu leta. 

Glede na trenutno situacijo pričakujemo, da bodo zbrane količine odpadkov večje od obstoječih, zaradi česar se bo končni znesek za uporabnika nekoliko povišal. Ceniki so sicer objavljeni tukaj

V primeru, da ima uporabnik lasten kompostnik, lahko predloži izpolnjeno Izjavo o kompostiranju (zanj lahko zaprosi na info@komunalaidrija.si) in fotografijo kompostnega kupa. S podpisom izjave uporabnik kazensko in materialno odgovarja za resničnost navedenih podatkov. 

Za več informacij smo vam na voljo na info@komunalaidrija.si oziroma po telefonu 05/ 372 72 00.

Kazalo strani