05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

torek, 03. december 2019

Opozorilo: Za varnost na cestah pozimi odgovorni tudi občani

V izvajanje zimske službe, ki se financira iz proračuna Občine Idrija, je letos vključenih 38 podizvajalcev. Vozila in stroje za pluženje bodo ponovno zagnali, ko bo višina snega na cestah I. in II. lokalnega prednostnega razreda presegla 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm. Za prevoznost 447 kilometrov cest na razgibanem geografskem terenu Idrije in Spodnje Idrije ter čiščenje površin za pešce bodo pozimi skrbeli po prednostnem vrstnem redu. Ta je objavljen na povezavi, kjer so na voljo tudi ostale informacije o izvajanju zimske službe, obvestila o morebitnih zaporah določenih cestnih odsekov in preventivnih ukrepih.

Da bo izvajanje zimske službe nemoteno in učinkovito, Komunala in Občina Idrija občane vljudno prosita za strpnost in vsem udeležencem v prometu svetujeta izdatno previdnost in premišljenost v zimskih razmerah. Predvsem pa velja opozorilo, da:

  • Vselej umaknete svoja vozila s cest in jih ustrezno parkirate ter tako omogočite prost prehod vozilom za pluženje in posipanje;
  • Zagotovite neoviran dostop smetarskim vozilom do zbirnih in prevzemnih mest;
  • Po potrebi očistite sneg na in ob zabojnikih za odpadke;
  • S streh odstranite ledene sveče, nanje namestite snegobrane ter očistite in posušite površine pred svojimi objekti;
  • Ne odmetavate snega z lastnih dovozov in dvorišč na plužene površine;
  • Odstranite ograje in druge morebitne ovire s prometnih površin, saj v nasprotnem primeru Komunala in njeni podizvajalci, pooblaščeni za izvajanje zimske službe, ne bodo odgovarjali za morebitno povzročeno škodo objektov.

24-urna dežurna služba

V uradnem obdobju zimske službe med 15. novembrom in 15. marcem Komunala zagotavlja tudi 24-urno dežurno službo in pregledniško službo. Za informacije o nespluženih ali poledenelih delih cestišč bodo izvajalci dosegljivi na dežurni številki 051 440 556.


Kazalo strani