05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

četrtek, 30. januar 2020

VODENJE KOMUNALE IDRIJA BO PREVZELA BRIGITA ŠEN KREŽE

Na seji Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Idrija, ki je potekala v ponedeljek, 27. januarja 2020, je bila po opravljenih razgovorih s prijavljenima kandidatkama izbrana in imenovana nova direktorica Komunale. V naslednjem štiriletnem mandatu bo podjetje vodila Brigita Šen Kreže iz Logatca.

Na podlagi pisnih predstavitev in razgovorov so člani Nadzornega sveta ocenili, da sta za vodenje Komunale Idrija primerni obe prijavljeni kandidatki. Glede na trenutno stanje na Komunali, ki zahteva takojšnje ukrepanje, pa je v razpravi prevladalo mnenje, da se bo z izzivi v podjetju s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in dobrim poznavanjem komunalne dejavnosti najlažje soočila kandidatka Brigita Šen Kreže.

Po glasovanju o obeh kandidatkah so člani Nadzornega sveta soglasno sprejeli sklep, da »Za imenovanje za direktorico Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. Nadzorni svet predlaga Brigito Šen Kreže«. Med odmorom seje Nadzornega sveta je zasedal tudi Svet ustanoviteljev, ki se je s predlogom Nadzornega sveta glede imenovanja direktorice Komunale seznanil in sprejel sklep, da s predlogom soglaša.

V nadaljevanju seje Nadzornega sveta je bil tako soglasno sprejet sklep, da »Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. po prejetem soglasju Sveta ustanoviteljev za direktorico Komunale Idrija imenuje Brigito Šen Kreže iz Logatca, Pavšičeva ulica 31«.

Nova direktorica bo delo nastopila po preteku odpovednega roka v sedanji službi, najkasneje do začetka aprila 2020.


Danica Kržišnik

Predsednica Nadzornega sveta Komunale Idrija


Marijan Mržek

V. d. direktorja Komunale Idrija


Kazalo strani