05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

torek, 11. februar 2020

Kam z oljem od priprave pustnih dobrot?

Če se boste priprave sladkih pustnih dobrot letos lotili sami, bodite pozorni, kam boste odložili uporabljeno jedilno olje od cvrtja. Ker gre za nevarni odpadek, ga je prepovedano odlagati med BIO odpadke, mešane komunalne odpadke, na kompostnik ali v odtok. Uporabljena rastlinska olja (olivno olje in olja različnih semen) ter rastlinske in živalske maščobe (maslo, margarina …), ki jih boste uporabili za cvrtje ali peko jedi, ohladite in zbirajte v zaprti posodi ločeno od drugih odpadkov. Zbirate jih lahko tudi v namenskih zelenih posodah Komunale Idrija, ki omogočajo praktično shranjevanje in enostavno filtriranje. Zbrano odpadno olje mora biti namreč brez ostankov hrane. Pomembno je tudi, da je brez primesi vode, pomivalnih sredstev ali podobnih snovi, in da ne vsebuje motornih olj in drugih masti. Zbrano olje nato oddajte v Zbirni center Ljubevč, Zbirni center Cerkno ali ob letni akciji zbiranja nevarnih odpadkov.

Odpadno jedilno olje nevarno za okolje

Zamašitev odtočnih cevi, pojav malih glodavcev, težave v čistilnih napravah, visoko organsko onesnaženje podtalnice, ki je v Sloveniji glavni vir pitnih voda ... Vse to so posledice neustreznega odlaganja odpadnega jedilnega olja. Če pride v prave roke pa lahko olje uporabimo kot odlično surovino v proizvodnji biodizel goriva ali bioplina, iz katerega se pridobiva električno energijo, ter pri izdelavi naravnih sveč. 

Kako do posode za odpadno jedilno olje?

Komunala Idrija vsem uporabnikom e-računa za komunalne storitve podarja brezplačne namenske posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki jih lahko sicer tudi kupite v zbirnih centrih ali na sedežu podjetja. Navodila za registracijo na e-račun so objavljena tukaj, vprašanja glede registracije na e-račun pa lahko naslovite na e-mail info@komunalaidrija.si.


Kazalo strani