05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

petek, 20. marec 2020

Pravilno ravnanje s potencialno nevarnimi odpadki ob epidemiji koronavirusa

Ob razglašeni epidemiji koronavirusa je smiselno vprašanje, kako v trenutnih razmerah ravnati z uporabljenimi robčki, rokavicami in maskami za enkratno uporabo v gospodinjstvih?

S tovrstnimi odpadki ravnajte kot s potencialno infektivnimi. Za obolele osebe, osebe v njihovi neposredni bližini in ne nazadnje tudi za delavce Komunale, ki bodo odpadke zbirali s smetarskim vozilom, je najvarneje, da tovrstne odpadke zbirate ločeno v plastičnih vrečkah.

Priporočamo, da vrečko od znotraj in od zunaj poškropite s 70 % etanolom in jo tesno zaprete. Etanol bo viruse dezaktiviral v manj kot minuti.  Prvo vrečo nato namestimo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Druge gospodinjske odpadke lahko odlagamo kot običajno. Omenjena priporočila so objavljena tudi na spletni strani NIJZ.

V kolikor bodo s strani države podana drugačna navodila za ločeno zbiranje infektivnih odpadkov, vas bomo o tem pravočasno obvestili in temu primerno organizirali tudi komunalno službo.

Kazalo strani