05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ponedeljek, 04. maj 2020

ODVZEM VODE IZ JAVNEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA

Spoštovani uporabniki,

v obdobju povišanih temperatur vsako leto opažamo primere nedovoljenih odvzemov pitne vode iz hidrantov javnega vodovodnega omrežja, predvsem za polnjenje bazenov, lastnih rezervoarjev, zalivanje zelenic pri individualnih stanovanjskih hišah, napajanje živine in podobno. Uporabnike opozarjamo, da so hidranti v javnem vodovodnem omrežju namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in vzdrževanju javnega vodovodnega sistema, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.

Brez soglasja upravljavca vodovodnega omrežja se sme voda iz javnega hidranta uporabiti zgolj za gašenje požarov in odpravljanje posledic elementarnih nesreč. Nenadzorovan odvzem pitne vode iz omrežja namreč lahko povzroči izpad dobave pitne vode, spremembe v pritisku, nekontrolirano odtekanje vode in spremembe v kvaliteti pitne vode.

Odjem vode iz hidrantov v primeru določenih enkratnih dogodkov je izjemoma možen ob predhodnem soglasju upravljavca, če razmere na vodovodnem omrežju to dopuščajo. Odjem obvezno opravi strokovno usposobljeni delavec upravljavca, ki pri tem uporabi tehnično brezhiben, registriran hidrantni nastavek. Poraba pitne vode in izvedba odjema se obračunata naročniku po veljavnem ceniku. Odjem vode brez predhodnega soglasja upravljavca se kaznuje skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Idrija (UL RS 27/0915/1426/1434/1526/17).

V kolikor opazite morebitne kršitve nedovoljenega odjema vode iz hidrantov, vas prosimo, da jih prijavite na telefonsko številko 05/ 37 27 221. Skupaj lahko zagotovimo, da bo oskrba s pitno vodo nemotena in varna.


Kazalo strani