05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ponedeljek, 15. junij 2020

VEČJE KOLIČINE ZBRANIH ODPADKOV V MESECU MAJU ZA OBČINO CERKNO

Spremenjene življenjske razmere v mesecih razglašene epidemije zaradi koronavirusa so se pokazale tudi na količinah zbranih odpadkov. Občani Cerknega ste v letošnjem aprilu odložili manj ločeno zbranih (koristnih) odpadkov kot sicer znaša mesečno povprečje, se je pa tako v aprilu kot maju zbralo bistveno več kosovnih odpadkov, kar je logična posledica tega, da je bilo na razpolago več časa za pomladanska čiščenja. V aprilu in maju smo se odzvali na 22 individualnih pozivov za odvoz kosovnih odpadkov, v skupno količino pa štejejo tudi vsi kosovni odpadki, ki ste jih uporabniki sami pripeljali v zbirni center. Ker se kosovne odpadke obračunava po enakih merilih kot mešane komunalne odpadke, bodo posledično zneski za ravnanje z odpadki na položnicah za maj 2020 zaradi dejansko zbranih večjih količin komunalnih odpadkov višji od zneska v prejšnjem mesecu.


Hvala vam za sodelovanje, trud pri skrbnem ločevanju odpadkov in varovanju okolja!

Kazalo strani