05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ponedeljek, 30. november 2020

Preventivna zaščita pred zmrzaljo vode v ceveh

Zaradi nizkih temperatur zraka v prihodnjih mesecih se lahko zgodi, da voda v vodovodnih sistemih s slabšim pretokom zmrzne. Enako se lahko zgodi tudi v ceveh, ki pred mrazom niso dovolj zaščitene, ki so vgrajene preplitvo v tleh ali pa so vgrajene v stenah. Prvi znak, da je voda zmrznila, je suha pipa. V takih primerih je potrebno cevi čimprej odtajati, saj se s tem izognemo pokanju in nadaljnjim poškodbam na vodovodnih ceveh.

Upravljavec javnega vodovoda, Komunala Idrija, vam svetuje, da v prihajajočih mrzlih mesecih pozorneje spremljate stanje vodomera in porabo pitne vode, vse morebitne okvare na priključku ali vodomeru pa javite na telefonsko številko: 05 / 37 27 221.

Kaj lahko preventivno storite sami?

  • plitve vodomerne jaške in pokrov zaščitite pred zmrzaljo z dodatno toplotno izolacijo (s stiroporjem, stirodurjem),
  • preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog inštalacij,
  • zagotovite kroženje vode po inštalaciji z minimalnim pretokom,
  • pregledujte vikende, počitniške hiše, novogradnje, gradbišča ipd. ter preverjajte pretok vode,
  • redno (vsaj mesečno) spremljajte stanje vodomera.

Kazalo strani