05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

četrtek, 19. maj 2022

PRODAJA NAMENSKE CISTERNE ZA ODVOZ FEKALIJ

Komunala d.o.o. objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo namenske cisterne za odvoz fekalij.

- leto nabave 2012

- rezervoar za fekalije: 2500l

- rezervoar za čisto vodo 500l 

- vakumska črpalka

- hidravlični pogon

Prodaja po načelu "videno-kupljeno". 

Kupoprodajna pogodba se bo sklenila s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, pri čemer pa prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe, v kolikor bi menil, da je najvišja ponujena cena prenizka.

Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati, da se bo ob prodaji obračunal tudi 22 % DDV. 

Informacije in ponudbe do petka, 27.5.2022 na naslov podjetja oz. na info@komunalaidrija.si.


Kazalo strani