05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

četrtek, 19. maj 2022

PRODAJA SNEŽNEGA PLUGA

Komunala d.o.o. objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo snežnega pluga.

- snežni plug tip SPTT 3.2.

- vpetje z višinskim cilindrom za prednjo ploščo

- podporna kolesa

- hidravlični cilindri za obračanje

- višina 1100mm, širina 3200mm

- masa cca 940 kg

- bočne luči

- nikoli rabljen

Prodaja po načelu "videno-kupljeno". 

Kupoprodajna pogodba se bo sklenila s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, pri čemer pa prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe, v kolikor bi menil, da je najvišja ponujena cena prenizka.

Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati, da se bo ob prodaji obračunal tudi 22 % DDV. 

Informacije in ponudbe do petka, 27.5.2022 na naslov podjetja oz. na info@komunalaidrija.si.


Kazalo strani