05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ponedeljek, 20. junij 2022

NAMESTITEV VAROVALNIH PLOMB NA HIDRANTIH

Za zaščito in zagotovitev varne rabe smo na hidrante našega vodooskrbnega sistema namestili varovalne plombe. Pri nadzoru omrežja pa smo ugotovili, da so plombe na posameznih območjih že potrgane (odstranjene), kar kaže na nedovoljen odvzem pitne vode. Uporaba hidrantov je namreč dovoljena samo ob soglasju upravljavca sistema, to je Komunale Idrija. Z nedovoljenimi odvzemi vode oziroma posegi v javno infrastrukturo, se povzroča gmotna škoda, hkrati pa se tudi ogroža zdravje in življenje ljudi in živali.

Vse občanke in občane zato naprošamo, da v primeru, ko opazijo tovrstna nezakonitega dejanja, o tem nemudoma obvestijo našega dežurnega sodelavca na tel. št. 051 440 527.


Kazalo strani