05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK

Podrobne informacije o obračunu komunalnih storitev so na voljo tukaj, o postopku oddaje reklamacije pa si preberite tukaj. Za sporočanje stanja vodomera in sprememb, ki vplivajo na obračun, sledite navodilom na povezavi

CENIK ZA LETO 2021

Ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Idrija


Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:


Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve kg0,15640,01490,1713
Cena javne infrastrukturekg0,00500,00050,0055

Obdelava določenih vrst odpadkov:


Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve* kg0,11900,01130,1303
Cena javne infrastrukture*kg0,02750,00260,0301

Odlaganje komunalnih odpadkov:


Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve* kg0,11930,01130,1306
Cena javne infrastrukture*kg0,03370,00320,0369

Zbiranje bioloških odpadkov:


Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve* kg0,30290,02880,3317
Cena javne infrastrukture*kg0,03880,00370,0425


Cene veljajo od 1. 4. 2021 dalje.


Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki po dejanskih količinah

V letu 2018 je Komunala Idrija sprejela dodatne ukrepe v izogib količinskemu poračunu, in sicer obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki po dejanskih količinah zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov. Podatki o obračunanih količinah so na računih razvidni v okvirju »Podatki za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki«. Zbrane količine odpadkov so tiste, ki jih Komunala mesečno zbere od uporabnikov storitev, in sicer pri zbiranju od vrat do vrat, na ekoloških otokih in v Zbirnem centru Ljubevč, obdelane količine pa so vse zbrane količine mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter bioloških odpadkov. Odložene količine (Snaga d. o. o.) od 1. 4. 2021 dalje predstavljajo 13,6 % obdelanih količin odpadkov. Nov sistem obračuna bo povzročil manjša nihanja v vrednosti mesečne položnice za komunalne storitve (glede na število dni oziroma število odvozov v posameznih mesecu, dodatne akcije zbiranja…), saj so normativi v celoti odvisni od zbranih in odloženih količin odpadkov v posameznem mesecu. 


Ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno


Zbiranje komunalnih odpadkov:


Enota/mere
Cena v eur (brez DDV)
9,5% DDV
Cena v eur (z DDV)
Zbiranje komunalnih odpadkovkg0,19980,01900,2188
Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkovkg0,00120,00010,0013

Obdelava komunalnih odpadkov:


Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Obdelavakg0,11900,01130,1303
Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkovkg0,02750,00260,0301

Odlaganje komunalnih odpadkov:


Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Odlaganjekg0,11930,01130,1306
Javna infrastruktura odlaganja komunalnih odpadkovkg0,03370,00320,0369

Biološki odpadki:


Enota/mere
Cena v eur (brez DDV)
9,5% DDV
Cena v eur (z DDV)
Zbiranje bioloških odpadkovkg0,25450,02420,2787
Javna infrastruktura zbiranja bioloških odpadkovkg0,01650,00160,0181
Obdelava bioloških odpadkov*kg0,06780,00640,0742
Javna infrastruktura obdelave bioloških odpadkovkg0,03880,00370,0425

Cene veljajo od 1. 4. 2021 dalje.* storitve izvaja v skladu s podeljeno koncesijo JP Voka Snaga d.o.o.


Normativi v kg/osebo/mesec se mesečno spreminjajo glede na skupno količino zbranih odpadkov v mesecu in število uporabnikov.


Normativi v 2019 v kg/osebo/mesec

gospodinjstva

pravne osebe

Zbiranje komunalnih odpadkov

19,5

1,2131

Zbiranje BIO odpadkov v rjavi posodi

5,98

-

Zbiranje BIO odpadkov na eko otoku

4,13

-

Obdelava komunalnih odpadkov

10,68

0,6923

Odlaganje komunalnih odpadkov (od 1.3.2019 dalje)

0,7476

0,0966


Prikazan je normativ za osebo za leto 2019, ki je izračunan iz letne količine odpadkov 1.181.745 kg, ter 4.137 prebivalcev, s stalnim prebivališčem v Občini Cerkno. 60.383 kg bioloških odpadkov se razdeli na tiste, ki nastanejo v gospodinjstvih z možnostjo kompostiranja in tiste, ki nastanejo v gospodinjstvih brez možnosti kompostiranja. Gospodinjstva z možnostjo kompostiranja štejejo 759 oseb, gospodinjstva brez možnosti kompostiranja pa 391 oseb. 

Ceno za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov (brez bio) oblikuje izvajalec storitev, podjetje VOKA Snaga d.o.o. Odloži se 13,6 % obdelanih odpadkov. Količina oddanih bioloških odpadkov je enaka količini zbranih bioloških odpadkov. 

Uporabniki nas morate sami pravočasno obvestiti o spremembah, ki vplivajo na pravilen obračun komunalnih storitev. Pri obračunih se upošteva stalno prijavljene osebe. Spremembo števila oseb v gospodinjstvu uredite z Obrazcem za spremembo števila oseb, ki nam ga lahko skupaj z ustreznim dokazilom (navedeno v obrazcu) posredujete: po pošti na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija; po e-pošti info@komunalaidrija.si ali osebno na sedežu podjetja Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija v času uradnih ur, ki so vsak delovni dan med 8. in 15. uro. 

Strošek odvoza odpadnih nagrobnih sveč
od mesta nastanka do zbirnega centra po potrditvi elaborata in predlagane cene na pristojnem občinskem organu prevzame prevzemnik odpadnih nagrobnih sveč. Velja od 1.1.2021 dalje.

StoritevEMCena v € brez DDV
Odvoz odpadnih nagrobnih svečtona430,9270


Cenik namenskih posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja
 

StoritevEMCena v € brez DDV22 % DDV Cena v € z DDV
Kantica za odpadno olje 2,2 litrakos4,470,985,45
Kantica za odpadno olje 5,5 litrakos5,561,226,79


Cenik prevzema silažne folije (od 1.9.2020 dalje)

StoritevEMCena v € brez DDV9,5 % DDVCena v €  z DDV
Prevzem silažne folije
(št. odpadka 02 01 04)
tona90,008,5598,55


Cenik odpadkov iz čiščenja cest (od 1.4.2021 dalje)

StoritevEMCena v € brez DDV9,5 % DDVCena v €  z DDV
Odpadki iz čiščenja cest
(št. odpadka 20 03 03)
tona204,0019,38223,38

Kazalo strani
NULL