05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

24/7 dežurna in servisna služba

Zaposleni Komunale Idrija smo vam na voljo vsak delovni dan med 8. in 15. uro preko kontaktov na povezavi, 24-urna dežurna in servisna služba pa sta vam na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, in sicer preko spodnjih kontaktov: 

Dežurna 24-urna pogrebna služba                                                                                                       

051 440 505                                                                                      

Pogrebna služba Komunale se bo potrudila, da bo poskrbela za spoštljiv odnos in dostojanstveno slovo pokojnika ter žalujoče svojce v težkih trenutkih razbremenila dodatnih skrbi in poti. 

Ob sprejemu klica vam bo podala navodila za nadaljnje aktivnosti, nato pa vas bo spremljala in vam pomagala skozi celoten postopek oskrbe pokojnika, urejanja pogrebne svečanosti in pokopa. 

Dežurna servisna služba

051 400 700

Dežurna servisna služba Komunale vam zagotavlja:

 • v primeru ogroženosti življenja takojšnje ukrepanje kadarkoli, ne glede na uro ali dan;
 • v primeru okvare ali napake intervencijskega značaja (izliv vode, okvara sistema ogrevanja ali hlajenja, izliv meteorne vode, izpad ogrevanja ipd.), kadar sta ogrožena varnost ali imetje, ogled najkasneje v roku 2 ur od prijave okvare ali napake in takojšnja sanacija do odprave nevarnosti za ljudi ali njihovo imetje;  
 • v primeru okvar internega vodovoda ali grelnih in hladilnih inštalacij ter za popravila različne opreme posredovanje najkasneje 48 ur od prijave;
 • v primeru okvar in napak, ki naročniku ne povzročajo posledic in materialne škode ter ne motijo njegovega delovnega procesa, posredovanje v najkrajšem možnem času, vendar v rednem delovnem času servisne službe.

Izredna služba: vodovod in kanalizacija

051 440 527

Preko izredne številke nas kontaktirajte v primeru, da:

 • opazite spremembe v barvi in vonju vode,
 • pride do morebitne okvare na priključku ali vodomeru,
 • pride do morebitne okvare na javnem vodovodu,
 • voda izteka na vodomernem mestu. 

Dežurna zimska služba (15. 11. – 15. 3.)                                                                            

051 440 556

Dežurno zimsko službo lahko med 15. 11. in 15. 3. oz. v času zimskih razmer obvestite o:

 • nespluženih ali poledenelih delih cestišč,
 • drevju ali drugih ovirah na cesti,
 • drugih dogodkih, povezanih s prevoznostjo cest v zimskem času. 


Kazalo strani
NULL