05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK

Podrobne informacije o obračunu komunalnih storitev so na voljo tukaj, o postopku oddaje reklamacije pa si preberite tukaj. Za sporočanje stanja vodomera in sprememb, ki vplivajo na obračun, sledite navodilom na povezavi

CENIK ZA LETO 2022

Cena storitev oskrbe s pitno vodo

Storitev EM   Cena/EM v € brez DDV Cena/EM v € z vključenim 9,5 % DDV
Vodarina (z vodnim povračilom)     m3 0,9595
1,0506


Omrežnina (v €/mesec glede na DN)

Velikost priključka: BREZ DDV Z DDV
DN ≤ 20 7,764 8,5015
20 < DN < 40 23,29225,5047
40 ≤ DN < 5077,64 85,0158
50 ≤ DN < 65116,46127,5237
65 ≤ DN < 80232,92 255,0474
80 ≤ DN < 100 388,2 425,079
100 ≤ DN < 150 776,4 850,158
150 ≤ DN 1552,81700,316

Cene veljajo od 1. 1. 2022 dalje.


Ostale storitve:

Storitev

EM 

Cena/EM v € brez DDV

22% DDV

Cena/EM v € z vključenim 9,5 % DDV

Administrativni delo - novi priključek 

kpl 

30,99

 6,82

 37,81

 Administrativno delo - ukinitev priključka

kpl

30,99

 6,82

 37,81

 Vris priključka v GJI

kpl 

30,99

 6,82

 37,81

Cene veljajo od 1. 1. 2022 dalje.

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija si lahko preberete s klikom na sledeči povezavi. 

Kazalo strani
NULL