05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Kontakti vodstva


Vodstvo

Direktorica                       

mag. Brigita Šen Kreže

05/ 37 27 226

brigita.sen-kreze@komunalaidrija.si

Vodje področij

Vodovod, odpadki in kanalizacija

Mateja Rejc                                         

05/ 37 27 215

mateja.rejc@komunalaidrija.si

Skupne komunalne službe

Simon Hvala

05/ 37 27 236

simon.hvala@komunalaidrija.si

 Finančno-računovodska služba Klavdija Plestenjak 05/ 37 27 210

klavdija.plestenjak@komunalaidrija.si

Vodje služb

Kadrovska služba

Irma Božič

05/ 37 27 231

irma.bozic@komunalaidrija.si

Finančno-računovodska služba

Špela Bratož Božič

05/ 37 27 209

spela.bozic@komunalaidrija.si                                                                                                      

Kataster

Martin Kržišnik

05/ 37 27 223

martin.krzisnik@komunalaidrija.si

Skladišče in avtostrojni park

David Rupnik

05/ 37 27 234

david.rupnik@komunalaidrija.si

Vodja arhiva

Tina Skalin

05/ 37 27 227

tina.skalin@komunalaidrija.si

Operativni vodje

Energetika in servisna služba

Gregor Kodela

05/ 37 27 204

gregor.kodela@komunalaidrija.si

Upravljanje športnih in kulturnih objektov

Jure Gantar

05/ 37 27 228

jure.gantar@komunalaidrija.si

Upravljanje nepremičnin

Sašo Turk

05/ 37 27 207

saso.turk@komunalaidrija.si

Ravnanje z odpadki

Marko Leoni

05/ 37 27 213

marko.leoni@komunalaidrija.si

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Marko Gnezda

05/ 37 27 225

marko.gnezda@komunalaidrija.si

Zimska služba, letno vzdrževanje cest, vzdrževanje javnih in zelenih površin

Igor Bonča

05/ 37 27 220

igor.bonca@komunalaidrija.si

Oskrba s pitno vodo

Amadej Kovač

05/ 37 27 221

amadej.kovac@komunalaidrija.si

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Tomaž Tušar

05/ 37 27 216

tomaz.tusar@komunalaidrija.si

Kazalo strani
NULL