05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Kontakti zaposlenih

Za splošne informacije in če ste v dilemi, na koga od zaposlenih Komunale Idrija se lahko obrnete, nas kontaktirajte na info@komunalaidrija.si oziroma na telefon 05/ 37 27 200 (sprejemna pisarna).

Ostale kontakte zaposlenih in sodelavcev Komunale Idrija na posameznih področjih poiščite na spodnjem seznamu. 

Zaposleni Komunale Idrija smo vam na voljo vsak delovni dan med 8. in 15. uro, 24-urna dežurna in servisna služba pa sta vam na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu preko kontaktov na povezavi

Direktorica

mag. Brigita Šen Kreže                                                            

05/ 37 27 226                                   

brigita.sen-kreze@komunalaidrija.si

Informacije


05/ 37 27 200

info@komunalaidrija.si

Energetika in upravljanje


Upravljanje športnih in kulturnih objektov, posredovanje pri nepremičninah, oglaševanje in plakatiranje

Jure Gantar

05/ 37 27 228

jure.gantar@komunalaidrija.si

Upravljanje večstanovanjskih objektov

Nicolas Vanek

05/ 37 27 207

saso.turk@komunalaidrija.si

Upravljanje občinskih stanovanj, poslovnih prostorov, upravnih stavb in stavb na podeželju

Mojca Mohorič

05/ 37 27 206

mojca.mohoric@komunalaidrija.si

Upravljanje nepremičnin

Dunja Vidič

05/ 37 27 232

dunja.vidic@komunalaidrija.si (jerca.prezelj@komunalaidrija.si)

Vodovod, odpadki, kanalizacija

Mateja Rejc

05/ 37 27 215

mateja.rejc@komunalaidrija.si

Oskrba s pitno vodo

Amadej Kovač

05/ 37 27 221

amadej.kovac@komunalaidrija.si

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Tomaž Tušar

05/ 37 27 216

tomaz.tusar@komunalaidrija.si

Ravnanje s komunalnimi odpadki

Marko Leoni

05/ 37 27 213

marko.leoni@komunalaidrija.si

Splošne službe in finančno-računovodska služba


Kataster, informatika

Martin Kržišnik           

05/ 37 27 223

martin.krzisnik@komunalaidrija.si

Izdaja soglasij

Mojca Gantar

05/ 37 27 233

mojca.gantar@komunalaidrija.si

Skladišče in nabava materiala

David Rupnik

05/ 37 27 234

david.rupnik@komunalaidrija.si

Obračun energetika, obračun trg

Ana Knap

05/ 37 27 219

ana.knap@komunalaidrija.si

Obračun komunalnih storitev, obračun trg

Ana Kenda

05/ 37 27 211

ana.kenda@komunalaidrija.si

Obračun storitev upravljanja nepremičnin

Tina Skalin

05/ 37 27 227

tina.skalin@komunalaidrija.si

Kadrovska služba

Irma Božič

05/ 37 27 231

irma.bozic@komunalaidrija.si

Finančno-računovodska služba

Špela Bratož Božič                    

05/ 37 27 209

spela.bozic@komunalaidrija.si

Finančno-računovodska služba

Ana Šimenc (na porodniškem dopustu)

05/ 37 27 217

ana.simenc@komunalaidrija.si

Skupne komunalne službe

Simon Hvala

05/ 37 27 236

simon.hvala@komunalaidrija.si

Gradbeništvo

Simon Hvala

05/ 37 27 236

simon.hvala@komunalaidrija.si

Preglednik cest

Gašper Rupnik

05 /37 27 235

gasper.rupnik@komunalaidrija.si

Zimska služba, letno vzdrževanje cest, vzdrževanje javnih in zelenih površin

Igor Bonča

05/ 37 27 220

igor.bonca@komunalaidrija.si

Vzdrževanje elektro naprav

Marko Mlakar

05/ 37 27 208

marko.mlakar@komunalaidrija.si

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Marko Gnezda

05/ 37 27 225

marko.gnezda@komunalaidrija.si


Kazalo strani
NULL