05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

POROČILA IN ANALIZE

Skrbimo za kakovost in zdravstveno ustreznost pitne vode

Pitna voda ima velik vpliv na zdravje uporabnikov, zato je povsem upravičeno pričakovanje uporabnikov o njeni najvišji kakovosti. Zaposleni Komunale si vselej prizadevamo, da s skrbnim delom in veliko odgovornostjo do objektov, naprav in omrežja, ki ga upravljamo, zagotovimo varno preskrbo s pitno vodo. Tako omogočamo, da so uporabniki v Idriji in njeni okolici vselej preskrbljeni s čisto pitno vodo, ki ustreza zakonodajnim predpisom, skladno z Načrtom zagotavljanja varnosti pitne vode (HACCP). 

Voda, ki jo pijemo in uporabljamo za druga opravila, ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki so nevarni za zdravje. V njej tudi ni takšnih snovi, ki bi bile same ali v kombinaciji z drugimi nevarne za zdravje. Na spodnjih povezavah so vam dostopna letna poročila o kakovosti pitne vode ter analize vode iz pitnikov in divjih izvirov na območju Idrije. 

V primeru, ko pitna voda kljub vsem ukrepom in skrbnemu ravnanju ni skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, Komunala uporabnike o tem obvešča na načine, ki so navedeni tukaj. Na povezavi si lahko ogledate tudi najpogostejša vprašanja, vezana na oskrbo s pitno vodo in njeno uporabo. 

Poročila o kakovosti pitne vode

Objavljeno je zadnje poročilo, vsa ostala si lahko ogledate na sedežu podjetja, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija. 

Poročilo o kakovosti pitne vode 2020   

Analize pitne vode iz pitnikov in divjih izvirov

Objavljena je zadnja analiza, vse ostale si lahko ogledate na sedežu podjetja, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija. 

PITNIKIPitnik v idrijski Mejci 
Pitnik pri Avtobusni postaji Idrija 
Pitnik na mestnem trgu u v Idriji  
Pitnik pri slaščičarni v Spodnji Idriji  
Pitnik na trgu v Spodnji Idriji 
DIVJI IZVIRI Pod Golice
Rudarska ulica
Studenček na Rakah
Župančičeva ulica
Studenec v Idrijski Beli pri kapelici
Pri Balantu 
 

Zemljevid pitnikov

Pitniki Idrija 

Pitniki Spodnja idrija 


Kazalo strani
NULL