05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Vzdrževanje občinskih cest

Redno vzdrževanje javnih cest obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Dela rednega vzdrževanja so razvrščena v prednostne razrede glede na kategorijo ceste in pomembnost opravila.

Kazalo strani
NULL